Anbefaler å sikre kronen på historisk svake nivåer

Kronekursen går trolig mot 10,25 før jul, men norske eksportører kan allerede nå sikre seg en kronekurs på over 11 mot euro.

Mye å hente: Prognosene fra sjefanalytiker Erik Bruce, valutastrateg Joachim Bernhardsen og sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets tilsier to rentehevinger, men også gode muligheter til å gjøre valutakupp. Foto: Are Haram
Makro

Kronen er allerede 3,5 prosent svakere enn Norges Bank har lagt til grunn for sine renteplaner og for prognosene. Det stanser neppe her med kurser rundt 10 blank mot euro, tror valutastrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets.

– Vi tror kursen går til 10,25 før jul, sier han.

Det vil skje selv om Norges Bank hever renten senere i måneden, slik Nordea Markets venter.

– Vi ser ofte at kronen styrker seg helt kortsiktig rundt rentemøtene, men over litt tid er den internasjonale utviklingen dominerende, mener han.

Norske prognoser


2018201920202021
Privat forbruk2,01,92,42,5
Offentlig forbruk1,21,21,81,9
Oljeinvesteringer2,715,04,0−2,0
Tradisjonell eksport2,75,02,62,5
BNP1,42,22,72,1
Fastlands-BNP2,22,52,32,1
Ledighet3,93,53,23,1
KPI2,72,32,01,8
KPI-JAE1,52,32,22,0
Lønnsvekst2,93,43,63,7
EURNOK (utløp av året)9,9010,259,759,60
Prosent/prosentvis endring. Kilde: Nordea Markets
Renteprognoser

Tre månederjuni 20des. 20des. 21
Norge1,251,51,751,751,75
USA2,252,252,01,51,5
Japan−0,1−0,1−0,2−0,2−0,2
Eurosonen−0,4−0,6−0,6−0,6−0,6
Sverige−0,25−0,25−0,5−0,5−0,5
Storbritannia0,750,750,751,01,0
Sveits0,0−0,85−0,85−0,6−0,35
Kina4,354,13,63,63,6
Kilde: Nordea Markets

Det gjør at kronen er nær rekordsvake nivåer, selv om rentedifferansen mot europeiske renter er på over 2 prosentpoeng.

– Kronekursen er mer eller mindre frikoblet fra Norges Banks rentesetting, konstaterer Bernhardsen.

Kan sikre på 11

Med på kjøpet følger historisk høye terminkurser.

– Det gjør det mulig for eksportbedrifter å sikre seg en krone selv over 11 mot euro ganske langt frem, sier Bernhardsen.

Med dagens terminkurser kan man oppnå en kronekurs på omtrent 10,90 fire år frem og 11,15 fem år frem. Dette er valutakurser som er omtrent 10 prosent svakere enn dagens spotkurs og sikkerhet om så gunstige valutakurser kan gi norske eksportbedrifter gode vilkår lenge.

– Benytter norske bedrifter seg av denne muligheten?

– Anekdotisk informasjon tyder på at de ikke gjør det. Vi tror det er færre bedrifter som sikrer seg nå enn før, og det er nok fordi det historisk har vist seg å ikke lønne seg. Kronen har til nå svekket seg forbi nivåene man kunne sikre seg mot.

Venter styrking

Nordea Markets tror ikke at kronekursen vil holde seg over 10 særlig lenge. Gjennom 2020 ventes det at kursen gradvis går til 9,75. Dette forutsetter at den internasjonale uroen ikke tilspisser seg mer.

– Vi ser tre grunner til det, sier sjeføkonom Kjetil Olsen.

– Sentralbankene ute er i ferd med å kutte rentene. Selv om industrien sliter i mange land, holder tjenestesektoren og skjermet sektor seg godt oppe, og det er viktig for etterspørselsbildet og stabiliteten, sier Olsen. 

– Den tredje faktoren er at på et eller annet tidspunkt, kan ikke handelskrigen eskalere så mye mer. Når det skjer, kommer det ikke ytterligere forverring derfra og usikkerheten vil avta.

Olsen understreker også at mye av problemene særlig industrien nå står i startet før handelskrigen tok til.

Nyheter
Makro