Får lavere inflasjon

Tirsdag vil trolig konsumpristallene vise litt lavere inflasjon. Viktigere for Norges Bank er likevel regionalt nettverk, som ventes å vise fortsatt høy vekst.

I skvis igjen: Øystein Olsen og Norges Bank må ikke bare skjele til utlandet, men må også balansere lavere inflasjon mot sterk vekst. Foto: Are Haram
Makro

Tirsdag kommer de siste viktige nøkkeltallene før Norges Banks rentemøte 19. september. Blant analytikerne er det stort sprik. Noen venter en renteheving nå, og gjerne en til senere, andre tror på en siste renteheving i september eller desember, mens Statistisk sentralbyrå (SSB) er blant makromiljøene som tror den siste rentehevingen er bak oss.

Selv om Norges Bank følger et inflasjonsmål, er det ikke konsumprisindeksen sentralbanken følger tettest for tiden. Norges Banks favorittindeks er tallene fra sentralbankens egen finger på bedriftenes puls, regionalt nettverk.

Sterk vekst

Selv Handelsbanken Capital Markets, som blant bankene er å regne for en due, tror at nettverket vil vise sterke tall for den nærmeste fremtiden.

«Til tross for den pågående globale oppbremsingen, vil norsk økonomi fortsatt vise solid vekst», skriver Handelsbanken Capital Markets’ seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i en forhåndsomtale.

Han viser til at bedriftene i forrige runde faktisk løftet sine forventninger for det kommende halvåret. Dette skyldes i hovedsak økningen i oljeinvesteringene for tiden, mener Hov. Disse investeringene er i ferd med å nå toppen, og Hov venter derfor noe lavere forventninger i den kommende nettverksrapporten. 

Der forrige rapport indikerte en kvartalsvekst på 0,8 prosent, venter Hov nå 0,6-0,7 prosent.

Inflasjonen videre ned

Hvis nettverket skal få Norges Bank til å avstå fra en renteheving nå, må vekstsignalet synke til 0,5 prosent, mener sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets. Så svake tall får vi neppe, mener Bruce, som forventer 0,7 prosent.

Fra vinteren 2018/2019 har både total KPI-vekst og kjerneinflasjonen sunket klart. De siste par månedene har kjerneinflasjonen dessuten ligget lavere enn Norges Bank ventet. Denne gangen tror Hov at gapet blir mindre, og forventer en kjerneinflasjon på 2,2 prosent. Norges Banks estimat er 2,3 prosent.

Hever uansett?

Nordea Markets tror på litt svakere kjerneinflasjon, 2,1 prosent, uten at dette er nok til å få Norges Bank til å avstå fra å heve renten i september.

Der Handelsbanken er på den duete siden, ligger Swedbank på motsatt fløy. Også industriproduksjonstallene, som kom ut som forventet, er en faktor i favør av renteheving i september, mener Swedbank.

norges bank
inflasjon
handelsbanken capital markets
øystein olsen
regionalt nettverk
Nyheter
Makro