RENTEPRESS: Handelsbanken Capital Markets mener dagens KPI-tall legger press på rentebanen. Foto: Are Haram

Handelsbanken: Konsumprisene trekker rentebanen ned

Dagens tall fra SSB viste at kjerneinflasjonen (KPI-JAE) var 2,1 prosent på årsbasis i august, ned fra 2,2 prosent i juli.

Dette var noe under konsensus på 2,2 prosent, og enda lenger under Norges Banks estimat på 2,3 prosent.

«Avviket har vært på i snitt 0,2 prosentpoeng de siste tre månedene, noe som bør anses som betydelig. Det vil si at det på marginen trekker ned rentebanen», skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i en såkalt «fast comment».

Denne vurderingen styrkes ifølge Handelsbanken av det faktum at august-inflasjonen var nær 2,0 prosent, og at det bare var en avrunding som fikk den til 2,1 prosent.

Priser som flyr høyt

Gonsholt Hov påpeker at det først og fremst er prisene på innenlandsproduserte varer og tjenester som har vært systematisk svakere enn ventet.

Samtidig har flyprisene - en notorisk volatil komponent - har holdt seg på høye nivåer over de siste månedene.

«Tar vi ut de mest volatile komponentene, som fly- og matpriser, har kjerneinflasjonen trendet godt under inflasjonsmålet. Alt i alt har kjerneinflasjonen kommet kraftig ned fra toppen i mars (2,7 prosent), og generelt har inflasjonspresset vist seg svakere enn ventet i Norges Bank», skriver Gonsholt Hov.

Tror Olsen sitter i ro

I DNB Markets peker makroøkonom Jeanette Strøm Fjære på at august-inflasjonen har vært veldig volatil de siste årene. Deres forventning er at Norges Bank ikke fokuserer for mye på en inflasjon et par tideler under prognosen.

«På marginen, derimot, støtter dette vårt syn om at Norges Bank vil holde styringsrenten i ro på møtet i neste uke», heter det videre i en oppdatering.

Regionalt nettverk-rapporten, som viste en fortsatt god vekst i norsk næringsliv da den ble lagt frem tidligere i dag, blir ifølge Strøm Fjære siste viktige tallslipp før neste rentemøte.

«Dagens tall er viktig input til Norges Banks møte neste uke, men vi tror Norges Banks vurdering av internasjonale faktorer vil bli viktige også denne gang», skriver hun videre.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også