TROR NORGES BANK VENTER: Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære og DNB Markets ser ikke for seg en renteøkning på neste ukes møte. Foto: Are Haram

Hever Norges Bank renten neste uke? DNB og Nordea er uenige

Vente og se, sier DNB Markets. Men Nordea er sikre på renteøkning neste uke.

Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk forteller tirsdag om fortsatt god vekst i norsk næringsliv, men utsiktene til fremtidig vekst senkes noe grunnet usikkerheten rundt Brexit og handelskrigen.

Fallet for nettverksindikatoren fra 1,57 til 1,35 peker mot en kvartalsvis vekst på 0,675 prosent, ned fra 0,785 prosent i forrige rapport.

«Med andre ord er de langsiktige vekstsignalene fortsatt sterke, men samtidig senket med 0,11 prosentpoeng. Ser vi detaljene, senket nesten alle sektorer vekstforventningene denne gangen», skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i en såkalt «fast comment».

Vekst over toppen

Når alt kommer til alt, mener meglerhuset at dagens rapport gir tydelig et inntrykk av at vekstmomentumet har kommet ned fra toppnivåer.

«Dette er også i tråd med signalene gitt av andre rapporter. Når det gjelder utsiktene for styringsrenten: Signalene er etter vårt syn ganske nøytrale, selv om endringen i momentum antyder at Norges Bank faktisk ikke har det travelt med å sette opp renten en gang til», heter det videre.

På marginen er sannsynligheten for en renteøkning i september - som antydet med rundt 70 prosent sannsynlighet i rentebanen fra juni - ifølge Handelbanken noe redusert med dagens tall.

DNB: Venter og ser

I DNB Markets mener makroøkonom Jeanette Strøm Fjære at dagens regionale nettverk støtter meglerhusets syn om at Norges Bank vil innta en «vente og se-holdning» på møtet i neste uke, og viser til at usikkerheten internasjonalt har økt.

«Norges Bank vil se fremover, og vi holder på vårt syn om at styringsrentene holdes uendret neste uke», skriver Strøm Fjære.

Nordea: Hever renten

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets ser bare én svakhet i det regionale nettverket.

«Indikatoren for stramhet i arbeidsmarkedet beveget seg sidelengs. Likevel peker indikatoren for sysselsettingsvekst mot rundt 0,4 prosent kvartalsvis vekst. Dette er godt på linje med Norges Banks prognoser og indikerer at arbeidsmarkedet vil stramme seg til ytterligere», skriver han.

Alt i alt er nettverksrapporten ifølge Nordea veldig nær Norges Banks prognoser.

«Den peker mot svakere vekst, men hvis noe, ikke mot et så stort fall i veksten som Norges Bank hadde sett for seg. Rapporten gir ingen grunn til sterk bekymring for den internasjonale uroen rammer norsk økonomi. Norges Bank vil heve renten i september», konkluderer Bruce.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også