Handelsoverskuddet faller kraftig

KRAFTIG FALL: Det norske handelsoverskuddet falt over 78 prosent i august. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg

Handelsoverskuddet i august 2019 var på 6,7 milliarder kroner. Det er hele 78,1 prosent lavere enn i samme måned året før, viser foreløpige tall fra SSB.

Eksporten falt 24,4 prosent (fra august 2018) til 65,7 milliarder kroner.

Råoljeeksporten falt 22,2 prosent fra (fra august 2018) til 18,0 milliarder kroner. Naturgasseksporten falt 54,4 prosent fra samme periode i fjor, til 10,1 milliarder kroner.

Fastlandseksporten utgjorde 37,2 milliarder kroner. Dette var en nedgang på 7,5 prosent fra juli i fjor.

Importen i august steg 4,6 prosent til 59,0 milliarder kroner.

Les mer hos SSB.


Les også