Due-Andresen: «Rentetoppen i Norge er uansett nær»

MENER TOPPEN ER NÅDD: – Vi registrerer at noen andre analytikere i byen venter at styringsrenten skal opp på torsdag, og helt sikker kan man aldri være, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets. Foto: Are Haram

Kari Due-Andresen og kollegene i Handelsbanken Capital Markets mener styringsrenten nådde sin topp i juni.

Siden juni har vektutsiktene for våre handelspartnere forverret seg, og forventningen til internasjonale renter har falt. Samtidig har global turbulens bidratt til at den norske kronen har svekket seg.

Hva gjelder effekt på Norges Banks rentebane, tror økonomene i Handelsbanken Capital Markets negative utenlandske faktorer og en svekket krone omtrent nøytraliserer hverandre.

«Da står vi i så fall igjen med at realøkonomien her hjemme har utviklet seg omtrent som sentralbanken ventet, mens inflasjonen er lavere. Rentebanen fra juni impliserte en sannsynlighet på cirka 70 prosent for at styringsrenten skulle opp allerede i september, mens denne sannsynligheten steg til 100 prosent for desember-møtet», skriver sjeføkonom Kari Due-Andresen i morgenrapporten mandag.

I og med at utviklingen siden juni totalt sett er noe på den svake siden av Norges Banks forventning slik Handelsbanken-økonomene ser det, tror de at sentralbanken har blitt mindre sikker på at en renteheving er på sin plass allerede nå.

De mener videre at uttalelsen til Norges Bank etter august-møtet støtter denne forventningen. Da sa nemlig sentralbanken at «risikobildet internasjonalt gir økt usikkerhet om renteutviklingen fremover».

Økonomene tror denne setningen ble inkludert nettopp for å indikere at sentralbanken hadde blitt mer usikker på om renten skulle opp allerede i september.

«Vi registrerer at noen andre analytikere i byen venter at styringsrenten skal opp på torsdag, og helt sikker kan man aldri være. Men om sentralbanken setter opp renten nå eller skyver den ut til desember er kanskje ikke så viktig i den store sammenhengen. Rentetoppen i Norge er uansett nær», skriver Due-Andresen i rapporten.

«Og for ordensskyld; Handelsbanken tror altså at styringsrenten nådde sin topp i juni. Men sentralbanken er nok ikke helt klar for å annonsere det end», avslutter hun.