Sjeføkonom Elisabeth Holvik frykter nye sjokk om Norges Bank ikke leverer

FRYKTER NYE SJOKK: Sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 anbefaler Norges Bank å heve renten torsdag. Foto: Are Haram

– Vil utgjøre betydelig risiko.

Helgens droneangrep mot Saudi-Arabias største oljeinstallasjoner har stengt ned 50 prosent av landets produksjon, og satt fyr på oljeprisen.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen mener at oljeprishoppet vil få Norges Bank til å øke styringsrenten på denne ukens rentemøte.

– Rentehopp gir balanse

– Nå har Norges Bank hevet rentene tre ganger til 1,25 prosent. BNP vokser bra i Norge, drevet opp av høy aktivitet i oljesektoren. Det meldes om problemer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft på Vestlandet, og lønningene er på vei opp. Samtidig stimuleres økonomien av en ekstremt svak kronekurs, og av at lange renter har falt som følge av forhold i andre land, skriver hun i en fersk månedsrapport.

Holvik mener norsk økonomi vil vokse vesentlig svakere de neste årene, og erkjenner at behovet for veldig mye høyere renter ikke er veldig stort.

– Men, en renteøkning denne uken vil balansere ut den ekstra stimulansen som nå skjer i form av svak kronekurs og lave lange renter. I tillegg er det høy risiko for at valgtilbakegangen for regjeringspartiene vil kunne lede til at pengebruken over statsbudsjettet øker, fortsetter sjeføkonomen.

Prisvekst skyter fart?

Det mer sannsynlige ifølge Holvik er at veksten i norsk økonomi vil dempes gradvis, og at det vil ta noe tid før avdempingen skjer.

– Hvis oljeprisen stiger, oljeinvesteringene skyter ny fart neste år, handelskonflikten dempes, finanspolitikken blir mye mer ekspansiv både i Norge og våre naboland, eller de nye kommunestyrene setter i gang med store nye investeringer, kan risikoen bli at pris- og lønnsveksten på ny skyter fart, skriver sjeføkonomen.

– Faren er at det gjør pris- og lønnsveksten mye høyere enn hos våre handelspartnere, og konkurransekraften forvitrer. Skulle Norges Bank i en slik situasjon havne bakpå og bli tvunget til å sette renten kraftig opp på et senere tidspunkt, vil det utgjøre en betydelig risiko for boligmarkedet, legger Holvik til.

– En liten tur opp

Hun tror og mener derfor det er riktig av Norges Bank å heve renten med nye 0,25 prosenpoeng til 1,50 prosent torsdag, og å signalisere at det kan tenkes at renten skal settes noe mer opp fremover.

– Men mest sannsynlig blir torsdagens renteøkning den siste på lenge. Og ser en på markedets forventninger til fem års fastrente med start om fem år, er det på ekstremt lave nivåer. Renten skal ned etterhvert, men først altså en liten tur opp nå på torsdag, skriver sjeføkonomen.