Handelsbanken har fått nok

#NokErNok, sier Handelsbanken, som venter halvering av veksten i Fastlands-Norge fra 2019 til 2021 – hvis det ikke blir hard Brexit.

TYNGDEKRAFTEN: Norge er ikke så spesielt lenger, fastslår Kari Due-Andresen. Foto: Iván Kverme
Makro

Klisjeen «fortsatt god vekst i norsk økonomi» er kun dekkende for det helt kortsiktige bildet, fastslår sjeføkonom Kari Due-Andresen og kolleger i Handelsbankens ferske prognoserapport. De spår at veksten i fastlandsøkonomien faller fra 2,6 prosent i år til bare 1,2 prosent i 2021.

I år stiger oljeinvesteringene med rundt 15 prosent og bidrar alene til en vekst i norsk økonomi på 0,4–0,5 prosent – og det er før det tas hensyn til positive ringvirkninger på forretningsmessig tjenesteyting og andre næringer som surfer på oljesektoren. Men snart ebber investeringeffekten av Sverdrup og Johan Castberg ut, og nye prosjekter er ikke av samme størrelsesorden. Dermed vil aktiviteten i leverandørindustrien synke.

«Da går vi fra en situasjon hvor leverandørindustrien sørger for betydelig mervekst i norsk økonomi, til at denne næringen igjen bidrar til å bremse farten», venter Handelsbanken, som dessuten peker på svakere utvikling i varehandel og tradisjonell eksport.

Samtidig legger geopolitisk usikkerhet en demper på verdensøkonomien, og også trykke ned verdien av kronen (Handelsbanken spår euro på 10,30 kroner fra tredje kvartal neste år). Handelsbanken tror at privat forbruk og aktive sentralbanker beskytter verdensøkonomien fra resesjon, men venter at veksten i verdensøkonomien faller fra 3,7 prosent i fjor til 2,9 prosent neste år.

– Lite robust

Handelsbanken har derfor skaffet seg sin egen emneknagg: #NokErNok. Det er nok nå, mener banken: Ikke er det nødvendig å heve renten mer, og det er slett ikke nødvendig å stramme mer inn på regelverket for boliglån, som Finanstilsynet legger opp til.

– Det var lite robust å sette opp renten i september når Norges Bank kunne vente og se, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen.

– Norges Banks strategi i juni åpnet også for å vente med hevingen til desember.

Hard Brexit kan fremtvinge rentekutt fra Norges Bank, påpeker hun.

«I så fall ville rentehevingen nå i september fremstå som en åpenbart forhastet beslutning og en feil, slik vi ser det», skriver Handelsbanken.

Farlig å redusere gjelden raskt

Due-Andresen ser heller ikke noen grunn til at situasjonen i boligmarkedet i seg selv skulle tilsi høyere rente.

– Det tar ekstremt lang tid å bygge ned gjeldsnivået. Det er først og fremst gjeldsveksten sentralbanken kan gjøre noe med, og den har kommet ned, sier hun.

Å tvinge gjennom raskere fall i gjeldsnivået krever ikke bare mer dempet vekst i boligprisene, men regelrett fall i boligprisene, ifølge Handelsbanken: «Vi kan vanskelig se at dette er hensiktsmessig».

Det har vært rasjonelt av husholdningene å ta opp mer gjeld i lys av et rentefall som har vart i 30 år, mener Due-Andresen. Men gjeldsnivået innebærer også at en renteoppgang fra Norges Bank slår mer enn tidligere, påpeker hun.

Antar myk Brexit, men...

Bankens prognoser er basert på at britene og EU unngår hard Brexit. Ryker britene ut uten avtale, blir veksten i Norge minst 0,3 prosentpoeng lavere, ifølge anslagene – og arbeidsledigheten stiger da mer.

– Vi tror på utsettelse. Men da blir det sannsynligvis nyvalg ganske raskt, og skulle toryene vinne, blir det trolig en no deal-Brexit.

Å spå utfallet av valg er vanskelig, mener Due-Andresen.

Handelsbankens makroprognoser


201920202021
* Makroprognoser
Konsum i husholdninger1,82,01,8
Private investeringer fastland2,81,90,6
-Næringsinvesteringer3,92,40,3
-Boliginvesteringer1,01,11,0
Offentlig etterspørsel1,91,21,2
Eksport fra fastlandet5,22,32,1
Import til fastlandet3,51,81,2
Oljeinvesteringer14.50,0−3,7
BNP1,22,11,8
BNP for Fastlands-Norge2,61,81,2
Produksjonsgap0,30,40,1
* Makroindikatorer
Inflasjon2,22,02,0
Kjerneinflasjon2,32,12,0
Lønnsvekst3,33,43,2
Sysselsettingsvekst (AKU)1,71,00,2
Arbeidsledighet (AKU)3,53,43,5
kari due-andresen
handelsbanken
norges bank
oljeinvesteringer
brexit
Nyheter
Makro