NBIM vil samarbeide mer med sentralbanken

Deler folk: Etter mye motstand har NBIMs Yngve Slyngstad (i midten) og Norges Banks Øystein Olsen likevel funnet ut at de kan rasjonalisere internt. Foto: Are Haram

Først var det utenkelig at Norges Bank, NBIM og NBREM skulle dele funksjoner. Så forsvant NBREM. Nå varsler NBIM at mer skal gjøres sammen med sentralbanken.

«Vi venter at organisasjonen knyttet til styring av fondet er redusert fra 600 til 500 ansatte innen slutten på strategiperioden», skriver NBIM (Norges Bank Investment Management, Oljefondet) i sin strategi for årene 2020–2022.

Nedbemanningen skal dels oppnås ved å dele ressurser med Norges Bank og dels ved tiltak for å øke effektiviteten.

Dermed har Norges Banks representantskap vunnet nok en synlig seier etter et par år med konflikt om hvor mange parallelle staber som egentlig trengs i sentralbankbygningen.

På det meste hadde sentralbankvirksomheten, NBIM og NBREM (eiendomsdelen av Oljefondet) hver sine staber for IT, HR og sikkerhet.

– Betydelige stordriftsulemper

Så sent som under Stortingets høring om Norges Bank i mai i fjor avviste både sentralbanksjef Øystein Olsen og NBIM-sjef Yngve Slyngstad kritikken fra representantskapet.

«Det er fornuftig, nødvendig og rasjonelt at de langt på vei har styring på egne ressurser», sa Olsen om de doble og triple funksjonene.

Slyngstad gikk lenger:

«Det er betydelige stordriftsulemper i å forsøke å slå sammen funksjoner som er veldig ulike», sa han.

I vinter la Norges Bank likevel ned NBREM og flyttet ressursene inn i NBIM. Dette var imidlertid ikke et svar på kostnadskritikken, understreket Olsen, men en følge av at Oljefondet langt på vei dropper satsingen på unotert eiendom, som har vært langt mer ressurskrevende enn investeringene i notert eiendom.

Nå varsler likevel NBIM, uten å være særlig konkret, at enda flere oppgaver vil bli løst i samarbeid med «moderhuset», slik at staben kan slankes med 100 personer.

Underveis er også forslaget til ny sentralbanklov vedtatt, uten at tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrems forslag om å splitte NBIM ut av Norges Bank fikk støtte.

Øker også

I notatet varsler samtidig NBIM at enkelte funksjoner vil få økt bemanning.

NBIM sikter mot å øke fra 50 til 60 interne aksjeporteføljeforvaltere, som skal ha inngående kjennskap til rundt 1.000 selskaper totalt.

NBIM vil bygge opp selskapsanalysen i Kina og mid-cap-selskaper i Europa.

Rundt 5 prosent av aksjeporteføljen forvaltes av eksterne porteføljeforvaltere. NBIM vil øke fra 80 til 100 slike eksterne forvaltere med spesielle mandater.

To tredjedeler av disse vil fokusere på fremvoksende økonomier. Bare i Kina, Brasil og India vil NBIM selv stå for brorparten av forvaltningen.

Fondet har de siste årene trukket operasjonelle aktiviteter tilbake til NBIM for å redusere risiko og øke effektiviteten. Det krever oppbygging i New York og Singapore og mer enn halvparten av NBIMs ansatte vil bli å finne utenfor Norge.

Innen fornybar energi satser NBIM på vind og sol, og sikter på å ansette totalt 20 innen dette feltet.

Mindre Europa

Fondet har selv tatt initiativ til å endre geografisk tyngdepunkt. Til nå har stadig større vekt blitt lagt på Europa, hvor fondet har 15 prosent overvekt. Motsvarende har USA 15 prosent undervekt i porteføljen.

NBIM ba i vår i et brev til Finansdepartementet om å få snu, og redusere Europas betydning. Det er ventet at det geografiske tyngdepunktet vil bli avklart i løpet av strategiperioden.

Fondet har som mål at statsgjeld i fremvoksende markeder skal utgjøre 1 prosent av fondets verdi, men slik gjeld vil ikke inngå i referanseindeksen til fondet.

Fondet forventer ikke at aksjeandelen vil bli endret fra dagens 70 prosent.

Andelen unoterte papirer utgjør mindre enn 5 prosent, og fondet gir ingen signaler om ønske om endring. Fondet signaliserer også at summen av notert og unotert eiendom vil forbli på 5 prosent.