Norsk BNP vokser

Norsk BNP vokste i siste tremånedersperiode, mens den fra juli til august endte svakt ned.

STEG: Norsk BNP vokste i tremånedersperioden fra juni til august. Foto: varuna / Shutterstock / NTB scanpix
Makro

Tall fra SSB viser onsdag at BNP steg 0,7 i tremånedersperioden prosent fra juni til august.

«Privat tjenesteproduksjon, inkludert finans og informasjonstjenester, var den største bidragsyteren til veksten. Samlet hadde tjenestenæringene en vekst på 0,8 prosent», skriver SSB.

Og legger til at også elektrisitetsproduksjon, fiske og akvakultur bidro til veksten i juni-august sammenlignet med mars-mai.

Fra juli til august var det en svak nedgang på 0,2 prosent, etter en oppgang på 0,8 prosent fra juni til juli.

Ifølge SSB trekkes månedsveksten i august ned av svake industritall, og påpeker at nedgangen må ses i sammenheng med svært høy vekst i juli.

«Annen vareproduksjon, som omfatter primærnæringene, bygg og anlegg og elektrisitetsproduksjon, vokste med 1,5 prosent over de tre siste månedene, mens månedsutviklingen viste en nedgang på 0,6 prosent. Industrien steg med 1,0 prosent i juni-august og falt med 1,3 prosent i august. Produksjonen i sommermånedene påvirkes av ferieavvikling, og gjør sesongjusterte tall for disse månedene mer usikre», heter det i meldingen.

Husholdningenes konsum økte 0,6 prosent i perioden juni-august sammenlignet med mars-mai, og knyttes til vekst i tjenestekonsumet, mens varekonsumet hadde nullvekst.

Samlet eksport falt fra mars-mai til juni-august med 1,7 prosent, mens eksporten av tradisjonelle varer falt 0,4 prosent. Importen av tradisjonelle varer falt 1,7 prosent i samme periode, mens samlet import falt 1,0 prosent.

bnp
brutto nasjonalprodukt
ssb
statistisk sentralbyrå
Nyheter
Makro
Børs