KPI steg i september

SHOPPING: Prisoppgang på klær og sko bidro til KPI-vekst i september. Her fra Norges største shoppinggate, Karl Johan. Foto: Kaare Martin Granerud

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,5 prosent fra august til september 2019, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tolvmånedersendringen var i september en vekst på 1,5 prosent.

Den største bidragsyteren til oppgangen var klær og skotøy, med en prisøkning på 7 prosent fra august til september. Møbler og boligtekstiler viste også prisoppgang, og i tillegg økte prisene på flyreiser.

«I motsatt retning trakk prisene på strøm og biler. Elektrisitet inkludert nettleie viste en prisnedgang på 3,2 prosent fra august til september, mens bilprisene falt med 1,6 prosent. Det ble i tilsvarende periode også målt prisnedganger for både matvarer og restauranttjenester», skriver SSB.

For KPI-veksten på årsbasis var det særlig prisene på flyreiser og beregnet husleie for bolig som trakk opp.

KPI-JAE

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), som er konsumprisindeksen korrigert for avgiftsendringer og energivarer, steg 0,6 prosent i september.

Over året endte kjerneinflasjonen opp 2,2 prosent. Her var det ifølge TDN Direkt ventet en oppgang på 2,1 prosent.

PPI

Produsentprisindeksen (PPI) var uendret prosent fra august til september. Over året falt produsentprisene 10,7 prosent.

Bakgrunnen for nedgangen var et oppgang i oljeprisen på nærmere 5 prosent, men ble i stor grad oppveid av en kraftig nedgang i prisen på naturgass.

«Angrep på Saudi-Arabias oljeproduksjon medførte et plutselig hopp i oljeprisen i september, mens god tilgang på naturgass bidro til en prisnedgang i produsentprisindeksen (PPI). PPI ekskludert energivarer økte marginalt, hvor økningen i metallpriser hadde størst innvirkning», skriver SSB.