«Mini-avtale» mellom USA og Kina er ingen mirakelkur

Sjefstrateg Christian Lie tror «mini-avtalen» mellom USA og Kina vil dempe noe av usikkerheten og understøtte aksjemarkedet på kort sikt.

KAN LØFTE STEMNINGEN: Sjefstrateg Christian Lie mener en handelsavtale mellom USA og Kina kunne redusere usikkerhet, men at det ikke vil utløse et umiddelbart positivt vendepunkt i verdensøkonomien. Foto: Danske Bank

Kjære leser, konflikten mellom USA og Kina har preget finansmarkedene og den økonomiske utviklingen i snart atten måneder.

Til tross for god aksjeavkastning siden årsskiftet, som tross alt markerte bunnpunktet for korreksjonen gjennom fjerde kvartal, har utviklingen de siste tolv månedene samlet sett vært mer dempet; Oslo Børs er marginalt ned mens globale aksjer er opp fem prosent i perioden.

Utviklingen det siste året gir derfor en bedre pekepinn på hvordan handelskrigen og mye politisk uro har dempet oppturen i aksjemarkedet, selvsagt i kombinasjon med oppbremsingen i industrisektoren.

Etter vårt syn vil en handelsavtale mellom USA og Kina kunne redusere usikkerhet, men vil ikke utløse et umiddelbart positivt vendepunkt i verdensøkonomien.

Dagens skriftlige lapskaus omhandler den ferske «mini-avtalen» som ble muntlig avtalt mellom USA og Kina før helgen, og som vi tror kan løfte stemningen i finansmarkedene i en kort periode.

Ukesoppsummering:

  • Oslo Børs (%): Oslo Børs +2 | Europa +3 | USA +0,6 | Emerging Markets +1,5
  • Forhandlingene mellom USA og Kina endte med en muntlig «mini-avtale».
  • Mulighet for Brexit-avtale mellom UK og EU i siste liten, men eventuell enighet mellom partene vil ha liten betydning med mindre avtalen godkjennes i det britiske parlamentet.
  • Seksti prosent av globale sentralbanker kuttet renten i tredje kvartal – høyeste andel siden finanskrisen og skyldes svakere global vekst og dempet prisvekst.
  • Den amerikanske sentralbanken vil gjenoppta kjøp av statssertifikater for å tilføre likviditet til de amerikanske bankene og det amerikanske pengemarkedet.
  • Stemningen blant amerikanske småbedrifter falt til laveste nivå siden tidlig 2017, mens en fersk forbrukertillitsundersøkelse viste høyeste optimisme på tre måneder.
  • Britisk detaljhandelsvekst i september var den svakeste siden statistikken ble etablert i 1995.
  • Stemningen blant europeiske investorer falt til laveste nivå siden 2013 – til tross for at den europeiske sentralbanken nylig lanserte en omfattende ny stimulansepakke
  • Etter at antallet børsnoterte selskaper i USA har falt fra 8.000 i 1996 til 4.400 i dag, er det nå flere børsnoterte virksomheter i Kina, hvor antallet (4.800) er tidoblet over de siste 20 årene.

«Fase 1-avtale»

Den så langt muntlige avtalen går ut på at Kina vil øke sine kjøp av amerikanske jordbruksvarer, gå med på udefinerte tiltak for å sikre amerikanske selskapers immaterielle eiendeler samt imøtekomme noen av de amerikanske innsigelsene knyttet til den kinesiske valutaen.

Trump hevdet dette var i bytte mot at USA ikke gjennomfører den planlagte hevingen av tariffer 15. oktober.

Avtalen skal visstnok bli nedfelt i et skriftlig dokument innen tre til fem uker, noe som betyr at en endeling signering kan skje mellom Trump og Xi Jinping under et møte i Chile 16. og 17. november.

Den kanskje mest betydningsfulle uttalelsen fra Trump var at dette var fase 1 av kommende forhandlinger og at fase 2 ville påbegynnes umiddelbart. Kinesiske medier er svært forsiktige i sin omtale av utfallet, og har så langt ikke definert dette som noen avtale.

Kortsikt stemningsløft

At partene tilsynelatende har lykkes med å komme til enighet, samt at det er utsikter til flere forhandlinger, vil dempe noe av usikkerheten og understøtte aksjemarkedet på kort sikt.

Vi mener likevel at avtalen gir liten eller ingen positiv impuls til den økonomiske utviklingen, blant annet fordi Trump fortsatt kan heve tariffene igjen i desember og fordi allerede innførte tariffer opprettholdes.

Vi er moderate optimister til at partene lykkes med å få denne midlertidige avtalen ned på papir, men klok av skade er det heller ikke utenkelig at vi i løpet av en tre til fem ukers periode vil se at dialogen bryter sammen, eller at Trump beveger seg i en annen retning. I følge kinesiske medier skal medlemmer i den kinesiske delegasjonen ha signalisert kun moderat optimisme knyttet til de kommende forhandlingene med USA.

Med fortsatt høy usikkerhet rundt utsiktene for både amerikansk og kinesisk økonomi, tror vi tiltak fra sentralbankene vil ha marginalt større økonomisk effekt enn denne avtalen, selv om fornyet håp om løsning kan bidra til stabiliseringstegnene vi allerede ser i kinesisk økonomi.

Hvorfor er den «store» avtalen mer krevende

Vi mener USA og Kina fortsatt er langt unna å enes om noe som vil fjerne innførte tariffer og normalisere konfliktnivået.

Kineserne har på sin side signalisert at rundt åtti prosent av de amerikanske kravene har blitt imøtekommet, mens de resterende tjue representerer en direkte inngripen i kinesisk suverenitet og vil kompromittere landets økonomiske modell. I fase 2 av forhandlingene vil derfor temaer som påstått tyveri av immaterielle eiendeler, tvunget overføring av teknologi og amerikansk misnøye med kinesisk statlig subsidiering av industriselskaper bli svært utfordrende.

Kina har gitt tydelig beskjed om at de ønsker reversering av tariffer som en del av en større avtale, mens Trump på sin side har sagt at han kun vil gå med på en «stor avtale», og at han ellers like gjerne kan klare seg uten.

Valget kan tvinge Trump til løsning

Med tydelig svekkelse i amerikansk økonomi og en reduksjon i antallet industriarbeidsplasser har Trump ikke lenger medvinden i ryggen. Jordbrukerne er også i en utfordrende situasjon, og en omfattende og varig løsning i forholdet til Kina må trolig til for å tekkes denne velgergruppen.

En permanent handelsavtale vil etter hvert også gi et løft til amerikanske industri, som basert på aktivitetsmålinger viser svakeste utvikling siden finanskrisen. Riksrettprosessen mot Trump blir i denne sammenheng et ikke ubetydelig usikkerhetsmoment, da den kan ta fokuset vekk fra handelsforhandlingene, og ved en eventuell domfellelse endre prioriteringene i amerikansk politikk.

Vårt hovedscenario er derfor fortsatt at vi ikke får den store avtalen innen det amerikanske presidentvalget.

Selv om foregående ukes fremgang og muntlige avtale gir håp om konstruktivitet i kommende forhandlinger, gjenstår implementeringsrisiko knyttet ikke bare til «mini-avtalen», men også en potensielt kommende større og mer omfattende løsning på konflikten.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker