Handelsunderskudd i september

Kun to ganger tidligere har importen i en enkeltmåned vært høyere.

KRAFTIG NED: Handelsbalansen var 105,5 prosent svakere enn i samme periode i fjor. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg

Handelsbalansen endte i september på minus 1,2 milliarder kroner. Det er 105,5 prosent lavere enn i samme måned året før, viser foreløpige tall fra SSB.

Lav eksport av naturgass og råolje kombinert med høy import var årsaken.

Eksporten falt 19,5 prosent (fra september 2018) til 65,7 milliarder kroner.

Råoljeeksporten falt 18,8 prosent fra (fra september 2018) til 19,5 milliarder kroner, mens naturgasseksporten falt 68,4 prosent fra samme periode i fjor, til 6,2 milliarder kroner.

«Fallet skyldes både lavere pris og volum. Det ble eksportert 5,3 milliarder standard kubikkmeter med naturgass i gassform, som er 37,1 prosent mindre enn i fjor. Vedlikeholdsarbeid på sokkelen medvirket til at produksjonen var lavere enn normalt», heter det i meldingen fra SSB.

Fastlandseksporten utgjorde 37,8 milliarder kroner. Dette var en oppgang på 4,6 prosent fra september i fjor.

Importen i september vokste 12,9 prosent til 66,9 milliarder kroner.

«Dette er den tredje høyeste importen for en enkeltmåned som er registrert. Blant annet ble det innført andre transportmidler enn til vei for 5,1 milliarder kroner», skriver SSB.