MF venter laveste vekst siden finanskrisen

Det internasjonale pengefondet (IMF) regner med en vekst i verdensøkonomien på 3 prosent i år. Det er det laveste nivået siden finanskrisen.

3 PROSENT: IMF venter den laveste veksten i verdensøkonomien siden finanskrisen.  Foto: NTB Scanpix

De pågående handelskonfliktene har svekket tilliten i næringslivet og blant investorene, konkluderer IMF. De la tirsdag frem sin rapport World Economic Outlook.

Anslaget for neste års vekst er også redusert, til 3,4 prosent. Rapporten advarer om «synkronisert nedgang og usikker innhenting».

Pengefondet ser for seg en forsiktig innhenting i 2020, men advarer mot forhold som kan ødelegge utsiktene, som skjerpede politiske konflikter i Midtøsten og en videre opptrapping i handelskrigen mellom USA og Kina.

IMF venter en vekst i Norges økonomi på 1,9 prosent, tett opptil anslaget i statsbudsjettet på 1,8 prosent. Neste år setter de anslaget for veksten i Norges bruttonasjonalprodukt til 2,4.

Handelskrig på dagsordenen

De oppdaterte tallene blir lagt fram få dager før IMF og Verdensbanken skal holde årets høstmøter. Fredag samles finansministre og sentralbanksjefer fra verdens 20 største økonomier for blant annet å drøfte hvordan handelskrigene kan trappes ned.

Anslaget om 3 prosents vekst i år er 0,2 prosentpoeng lavere enn anslaget som IMF kom med i juli, og det er markert lavere enn fjorårets vekst på 3,6 prosent.

USA vil ifølge IMF få en vekst på 2,4 prosent i år, mens den lå på 2,9 prosent i 2018. IMF regner med at den svekkes til 2,1 prosent i USA neste år, langt under de 3 prosentene som Trump-administrasjonen regner med.

IMF-økonomene advarer også om at de moderate vekstanslagene muligens er for optimistiske.

Lav vekst i Tyskland

Veksten i Tyskland, EUs største økonomi, er ventet å bli på bare 0,5 prosent i år, før den tar seg opp til 1,2 prosent neste år.

Når det gjelder de 19 eurolandene samlet vil årets vekst ende på 1,2 prosent, ifølge anslagene, langt lavere enn i 2018 da eurosonens økonomi vokste med 1,9 prosent. For neste år ligger anslaget på 1,4 prosent.

Også Kinas økonomiske situasjon betyr mye for verdensøkonomien. Der er veksten beregnet å bli på 6,1 prosent i år og 5,8 prosent neste år. Dette er den laveste veksten i Kina siden 1990-tallet, da Kina ble rammet av harde sanksjoner som følge av den brutale operasjonen mot demonstrantene på Den himmelske freds plass.