Handelsoverskudd i eurosonen

Handelsoverskuddet i eurosonen vokste i august.

EUROPA: KPI-veksten var litt svakere enn ventet. Foto: symbiot / Shutterstock / NTB scanpix

Handelsbalansen i eurosonen viste et overskudd på 14,7 milliarder euro i august.

I august 2018 hadde landene i eurosonen et handelsoverskudd på 11,9 milliarder euro.

KPI

Samtidig meldes det at konsumprisindeksen i eurosonen i september endte opp 0,8 prosent over året.

Ifølge Direkt Makro var det på forhånd ventet en vekst i konsumprisen på 0,9 prosent.

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) vokste 1,0 prosent i perioden, noe som var akkurat som ventet.