Intrum venter økte mislighold i andre halvår

Hopp i inkassosaker etter prisoppgangen på strøm viser hvor sårbare mange husholdninger er, mener Lindorffs morselskap Intrum, som venter økte mislighold i andre halvår.

VENTER EFFEKT AV GJELDSREGISTER OG FORSKRIFT: Anette Willumsen, sjef for Nord-Europa i Lindorffs morselskap Intrum, og senioranalytiker Morten Trasti i Lindorff. Foto: Jone Frafjord
Makro

– I Sverige faller antall inkassosaker, men i Norge fortsetter veksten. Men den er avtagende, sier Anette Willumsen, sjef for Nord-Europa i inkassoselskapet Lindorffs morselskap Intrum.

I første kvartal var veksten i antall inkassosaker seneste tolv måneder på 15,2 prosent i Norge. I andre kvartal var tilsvarende vekst 3,6 prosent, mot minus 1,4 prosent i Sverige. 

Vanskeligere å refinansiere

– Vi forventer at misligholdet vil øke i andre halvdel 2019 etter at det nye gjeldsregisteret er innført. Det har både kommet gjeldsregister og forskrift for usikret kreditt som gjør at muligheten til å refinansiere for husholdninger med høy gjeldsgrad er mye mer krevende, sier Willumsen.

– Vi venter at det vil øke misligholdene på både usikrede krav og generelt.

I 2017 hadde mer enn 5 prosent av befolkningen gjeld på mer enn fem ganger inntekt, som er gjeldende grense for hvor mye gjeld bankene kan låne ut. Finanstilsynets forslag om å senke grensen til 4,5 ganger inntekten er ute på høring.

– De seneste to årene er halvparten av inkassosakene vi har fått inn på forbrukslån knyttet til personer som har en eller flere saker på forbrukslån fra før, sier Willumsen.

– Det er en veldig sterk indikasjon på at man har løst ett problem med å ta opp ny kreditt.

Hun ser likevel ingen store tegn til at økningen i styringsrenten på 1 prosentpoeng det seneste året så langt rammer rammer spesielt hardt.

Opp 30% siden Q1 2016

Siden første kvartal 2016 har antall inkassosaker steget over 30 prosent i Norge og 12 prosent i Sverige. I Finland er antall saker praktisk talt uendret i denne perioden, mens i Danmark har de falt med over 40 prosent. 2016 hadde imidlertid også det laveste nivået for antall inkassosaker i Norge siden finanskrisen for ti år siden.

Lindorff ser den kraftige veksten i norske inkassosaker i første kvartal i veldig klar sammenheng med økte strømpriser.

– Det var en uforutsett kostnad for mange, og et klart tegn på at den norske husholdningen balanserer på en ganske tynn, privatøkonomisk line når det får så store utslag, sier Willumsen.

Det var en uforutsett kostnad for mange, og et klart tegn på at den norske husholdningen balanserer på en ganske tynn, privatøkonomisk line når det får så store utslag
Anette Willumsen

Mange inkassosaker knyttet til strøm og færre saker knyttet til usikret kreditt har siden toppen i begynnelsen av 2018 trukket ned gjennomsnittlig hovedstol i norske mislighold fra over 12.000 kroner til under 10.500 kroner (i løpende priser).

Fortsatt er det folk over 60 år som øker gjelden mest i Norge. Aldersgruppen vokser, samtidig som den i større grad tar med seg kredittvanene fra yngre år.

– Dette er helt klart en langsiktig trend. Vi forventer ikke at den vil endre retning med det første, sier Willumsen. 

Økt sårbarhet

Større konsentrasjon av tap og økt gjeldsgrad øker sårbarheten, fastslår Lindorff.

– Skulle de nordiske landene komme inn i en lavkonjunktur, forventer vi at det blir høyere kredittap enn i tidligere nedgangstider, sier Willumsen.

– I og med at vi har så høy gjeldsgrad, vil en relativt liten økning i arbeidsledigheten slå ut i større økning i misligholdene enn tidligere. 

Internasjonal uro rundt blant annet handelskrig mellom USA og Kina kan i løpe av et par år føre til større usikkerhet og tap på kreditt her i Norden, påpeker Willumsen.

– Vi har små, åpne økonomier i denne delen av verden. P.t. går de ganske godt, men det som skjer mellom USA og Kina kan helt klart påvirke eksporten, og det kan igjen gi lavere sysselsettingsvekst og inntekter, og igjen husholdningenes evne til å betale regninger.

Tilliten til husholdningene har sunket i alle nordiske land i 2019, ifølge Lindorff.

Antall inkassosaker, 1. halvår 2019


NorgeFinlandSverige
1. kv. 201915,2 %-4,6 %-1,3 %
2. kv. 20193,6 %1,8 %-1,4 %

Endring fra samme kvartal året før.

Kilde: Intrum/Lindorff