Bryr seg ikke om økte renter

Bankene har holdt litt tilbake på rentehevingene, men husholdningene fortsetter å øke gjelden.

Gir seg ikke: Fire rentehevinger, ny forskrift for forbrukslån og kanskje en strammere boliglånsforskrift skremmer ikke boliglånskundene. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg
Makro

Også i tredje kvartal viser Norges Banks utlånsundersøkelse omtrent uendret etterspørsel etter lån, både fra husholdningene og bedriftene.

Ett år etter at Norges Bank begynte med sine rentehevinger, og nesten i takt med økende pengemarkedsrenter, har bankene fulgt opp med økte utlånsrenter til publikum, men det har så langt ikke redusert viljen til å låne. I år har lånekundene også fått en ny forskrift som bremser forbrukslån i fanget, og Finanstilsynet vil stramme til boliglånsforskriften. Heller ikke det biter på lånekundene.

Bankene har imidlertid måttet holde igjen med økte utlånsrenter på grunn av konkurransesituasjonen, oppgir de i utlånsundersøkelsen. 

Resultatet er at deres utlånsmargin overfor husholdningene er noe lavere. Overfor bedriftene har samtidig bankene opprettholdt sine marginer.

Nibor opp 30 bp

Utlånsmarginene på lån til husholdningene er noe ned gjennom kvartalet. Årsaken, ifølge bankene, er fortsatt sterk konkurranse om markedsandeler.

Gjennom kvartalet har pengemarkedsrenten økt litt mer enn styringsrenten. 

Ved inngangen til juli lå tremåneders Nibor så vidt over 1,50 prosent. Ved utløpet av kvartalet var nivået tett oppunder 1,80 prosent. 

At økningen overgikk økningen i styringsrenten noe skyldes ikke at markedet priser inn flere hevinger fra Norges Bank, men primært likviditetsforhold i det amerikanske markedet.

Norges Bank i ro

Neste uke har Norges Bank rentemøte igjen, et såkalt mellommøte uten et fullt sett med nye prognoser. I tråd med signalene fra rentemøtet i september, tror Nordea Markets at styringsrenten blir holdt uendret, og at Norges Bank ikke kommer med noen nye signaler.

Etter septembermøtet har oljeprisen falt mer enn ventet, fastlands-BNP er litt på den svake siden og statsbudsjettet for 2020 ble uventet stramt. Dette, og svak internasjonal vekst, kunne gitt rom for signaler om at styringsrenten blir lavere enn dagens rentebane indikerer.

Samtidig viser Nordea Markets til at kronen igjen har svekket seg mye, til uventet høy inflasjon og til noe lavere ledighet, faktorer som heller tilsier litt høyere rente.

Uendret: Norges Bank kommer neppe med nye signaler neste uke, tror Nordea Markets' Erik Bruce. Foto: Eivind Yggeseth

I sum betyr det trolig et budskap om at styringsrenten forblir på dagens nivå inntil videre, tror sjefanalytiker Erik Bruce.

Ikke skremt av forskrift

Også bankene i Norges Banks undersøkelse tror på uendret styringsrente ut året. De tror heller ikke på store utslag hverken i utlånsrentene eller låneetterspørselen. Det tilsier at husholdningene vil fortsette å øke samlet belåning, men i et roligere tempo enn i foregående år.

I september varslet Finanstilsynet at det er behov for ytterligere innstramming i forskriften for boliglån. Utspillet har fått sterk motbør, også fra Norges Bank. Bankene rapporterer at de gjennom tredje kvartal ikke har endret sin utlånspraksis, og de tror heller ikke at de vil stramme inn gjennom slutten av året.

Fortsatt øker etterspørselen etter fastrentelån noe, men mindre enn bankene har trodd de foregående kvartalene.