Forbrukertilliten faller her hjemme

Norsk forbrukertillit faller markant fra september til oktober.

FORTSETTER NED: Norsk forbrukertillit endte på minus 5,1 i oktober. Foto: connel / Shutterstock / NTB scanpix
Makro

Forbrukertilliten (CCI) for Norge var minus 5,1 poeng i oktober, ned 2,7 poeng fra september, viser målingen til Opinion.

Indeksen er nå 3,6 poeng lavere enn for ett år siden. 

– Tre av de fire indikatorene som utgjør forbrukertillitsindeksen faller markant fra september til oktober. Det er egen økonomi nå, troen på landets økonomi og kjøp av større forbruksgoder om 12 måneder, sier seniorrådgiver i Opinion, Henrik Høidahl, i en kommentar.

Han påpeker at den samlede kjøpsindeksen, som sier noe om sannsynligheten for kjøp av bil, bolig og større forbruksvarer, derimot har vært relativt stabil de tre siste månedene.

– Samtidig må vi nå i oktober, og i forrige måned, tilbake til januar 2018 for å finne en lavere andel som tror at rentene vil være høyere om 12 måneder, sier Høidahl.

Han trekker også frem at internasjonale handelskonflikter, usikkerhet om Storbritannias forhold til EU og fremleggelsen av statsbudsjettet er forhold som kan påvirke forbrukernes oppfatning av egen og norsk økonomi nå og det kommende året.

– 7. oktober la regjeringen frem statsbudsjettet for 2020. Datainnsamlingen for denne undersøkelsen er gjennomført fra 8.-14. oktober. Historisk sett har det vært langt vanligere at CCI har falt enn økt fra september til oktober, påpeker Høidahl.

forbrukertillit
cci
opinion
henrik høidahl
startsidenpromo
Nyheter
Makro