Oljefondet har passert 10.000 milliarder kroner

Det tok syv måneder å gå fra 9.000 til 10.000 milliarder kroner for Oljefondet. Over halvparten av verdien har fondet selv skapt.

Foran skjema: Yngve Slyngstad og Oljefondet ligger nå 500 milliarder kroner foran forventet verdi ved nyttår. Foto: Eivind Yggeseth
Makro

Fredag kl 10.57 skjedde det. For første gang var verdien av Statens pensjonsfond utland - Oljefondet - over 10.000 milliarder kroner.

Forrige milepæl, 9.000 milliarder kroner, ble passert 2. april i år. Siden har særlig en stadig svakere krone løftet fondets verdi.

Til nå har verdien økt nesten 1.750 milliarder kroner siden nyttår.

Foto: Norges Bank

Startet i 1996

I 1996 gjorde daværende finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) det første, nesten symbolske, innskuddet. Da skrev han sjekken på litt under 2 milliarder kroner 31. mai.

Dette er omtrent samme beløp som fondet steg i verdi i løpet av et kvarter fredag.

I en pressemelding viser Yngve Slyngstad, leder av Norges Bank Investment Management, til at avkastningen fondet har oppnådd utgjør halvparten av markedsverdien. 

Bare 3.300 av 10.000 milliarder kroner er oljeinntekter som er overført til fondet. 

I statsbudsjettet har regjeringen og Finansdepartementet tatt utgangspunkt i at fondet «bare» ville nå 9.500 milliarder kroner ved utgangen av året. Selv ved nyttår 2020 ligger Finansdepartementets anslag marginalt lavere enn rekorden som ble satt fredag.

Dobling på dobling

Fondets dobling fra 1.000 til 2.000 milliarder kroner skjedde over tre år, fra 2005 til 2008.

Neste dobling tok over fem år, og først litt inn i 2013 kunne Norges Bank Investment Management skrive et 4-tall først.

Også doblingen til 8.000 milliarder tok fem år.

Gjennom årets første kvartaler har Oljefondet også hatt grei avkastning målt i fondets valuta, men den viktigste faktoren bak verdiøkningen i høst har vært fallet i kronekursen.

Nyheter
Makro