EURNOK på sitt høyeste natt til tirsdag

Den norske kronen fortsetter å svekke seg.

PÅ SITT HØYESTE: EURNOK var på sitt høyeste i natt notert til 10,2575.
Makro

Den norske kronen har en stund blitt tydelig påvirket av markedssentimentet. 

"Økt risiko har gått sammen med svakere krone. Oppgangen i lange renter, høyere aksjekurser og svakere dollar peker alle mot at kronen skulle styrke seg. Den norske kronen fortsatte imidlertid å svekke seg, og EURNOK var på sitt høyeste i natt notert til 10,2575 ifølge Bloomberg", skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets i morgenrapporten.

Dermed har kronen nådd en ny all-time low-notering mot den felleseuropeiske valutaen.

I løpet av gårsdagen svekket kronen seg markert etter at nyhetsbyråene sendte ut en melding om at Norges Banks sentralbanksjef Øystein Olsen gjentok at rentene vil være uendret i den kommende perioden. 

"Nyhetsoppslaget bygget på en tale Olsen holdt for Regionalt nettverk på Raufoss. Selve talen inneholdt lite nytt og bygget på informasjonen som ble lagt frem på de to siste rentemøtene. Likevel var det en markert markedsreaksjon da nyhetene ble lagt ut", heter det fra seniorøkonomen.

Mens Olsen prøvde å tone ned betydningen av de siste ukers kronesvekkelse, virket det ifølge Aamdal som om markedene ble desto mer sensitive til uttalelsene. 

Etter en viss gjeninnhenting utover ettermiddagen, svekket kronen seg på ny. 

Det er for øvrig verdt å merke seg at EURSEK også steg markert i går, og med unntak av en liten periode midt på dagen fulgte valutaene hverandre tett. 

Både EURNOK og EURSEK er opp med 0,5 prosent fra i går morges.

startsidenpromo
valuta
kronen
Nyheter
Makro
Børs