Mener Øystein Olsen bidrar til rekordsvak krone

Norges Bank åpner for spekulasjoner mot kronen, mener valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken.

OVERRASKET OVER KRONEFALLET: Valutastrateg Nils Kristian Knudsen, Handelsbanken. Foto: Eivind Yggeseth
Makro

På det svakeste tirsdag ettermiddag lå den norske kronen på 10,31 mot euro og på 9,30 mot dollar, tilsynelatende uten kursdrivende nyheter.

– Det det kanskje går litt i, er uttalelser fra Øystein Olsen. Han har sagt at Norges Bank kan se forbi kortsiktige svingninger, men da åpner det for at det kan bli mer kortsiktige svingninger, sier rente- og valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken Markets.

– Det kan se ut som om markedet bruker det som et argument for spekulasjoner i det kortsiktige bildet.

Ikke negativt med svakere krone

Sentralbanksjef Øystein Olsen sa i intervju med Bloomberg fredag at den norske økonomien ikke er negativt påvirket av svakere valuta, og at svekkelsen siden rentemøtet i september ikke innebærer noen dramatisk utvikling. En svakere krone påvirker prisutsiktene og realøkonomien, påpekte Olsen, og kan virke ekspansivt og styrke konkurranseevnen.

Mandag holdt Olsen tale for Regionalt nettverk på Raufoss. Talen inneholdt lite nytt og bygget på informasjon som var lagt frem på de to siste rentemøtene, påpeker seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets, men kronen svekket seg likevel markert etter at nyhetsbyråene sendte ut melding om at Olsen gjentok at rentene vil være uendret i den kommende perioden.

KAN STYRKE KONKURRANSEEVNEN: Svakere krone bekymrer ikke Øystein Olsen så langt. Foto: Iván Kverme

«Mens Olsen prøvde å tone ned betydningen av de siste ukers kronesvekkelse, virket det som om markedene ble desto mer sensitive til uttalelsene,» skriver Aamdal i et notat.

– Kan noen også tenke litt mer langsiktig, og prøve å spille mot Norges Bank?

– Ja, det er også mulig å tenke i den retningen, sier Knudsen i Handelsbanken.

– Vil da målet være å presse frem en renteheving?

– Det er naturlig å tenke litt i de baner. Men det er veldig tidlig ennå.

Den seneste svekkelsen er foreløpig ikke så stor fra et svakt kronenivå i utgangspunktet, påpeker Knudsen.

– Hvis det brer om seg, vil spekulasjonene om hva Norges Bank tenker om dette øke. Bevegelsen hittil er kanskje ikke stor nok, sier han.

Stemningen i finansmarkedet generelt skulle normalt tilsagt styrking av den norske kronen nå.

– Risikobildet bedrer seg, energiaksjer gjør det ekstra bra. Det gjør det vanskeligere å forklare den svake kronen, sier Knudsen.

– Det er en uvanlig situasjon at kronen går så svakt under slike forhold. Interessen for kronen er ikke til stede. Ved dårlige tall svekkes kronen. Ved gode tall er det ingen aktivitet.

Interessen for kronen er ikke til stede. Ved dårlige tall svekkes kronen. Ved gode tall er det ingen aktivitet.
Nils Kristian Knudsen, Handelsbanken

Trøblete måneder for kronen

De seneste årene har kronen ofte svekket seg mye i årets to siste måneder.

– At den allerede er så svak taler for at det er mer å gå på, sier Knudsen.

«Det er for tidlig å si at NOK har bunnet ut, selv om posisjonering taler for en kortsiktig pause,» skriver likeledes Nordea Markets.

«Dette er for det meste basert på at fjerde kvartal bare såvidt er begynt, og både november og desember normalt gir trøbbel for NOK.»

I 2014 og 2018 falt oljeprisen mye i fjerde kvartal, og i slutten av 2017 var det utstrakt bekymring i finansmarkedene for boligmarkedet i Skandinavia. Det kan være at det påståtte sesongmønsteret for kronen mot slutten av året slik har opphav i spesifikke makrohendelser, påpeker Nordea, som likevel kaller det for en selvoppfyllende profeti.

I år kan det se ut til at noe av den i så fall forventede svekkelsen i november og desember er fremskyndet til oktober.

«Hvis ikke – den gjennomsnittlige bevegelsen i november og desember burde ta EUR/NOK til 10,60 ved årets slutt! (det er ikke vårt syn – bare en ren ekstrapolering av sesongmønsteret i november og desember på toppen av svekkelsen av NOK som allerede er kommet i oktober),» skriver Nordea.

I 2014, 2017 og 2018 styrket euroen seg med henholdsvis 55 øre, 32 øre og 50 øre i årets to siste måneder, ifølge Norges Banks valutastatistikk.

Følger råvareprisene

På Twitter påpeker dessuten Andreas Steno Larsen, København-basert valutastrateg i Nordea, at en kurv med 40 prosent laksepris og 60 prosent oljepris kan forklare det meste av kronesvekkelsen mot euro.

«Jeg tror forresten det gir mening å si at en valuta er mykt knyttet opp til den viktigste eksportråvaren til landet. Det er i praksis hvordan NOK, AUD, NZD etc. virker,» skriver Steno Larsen på Twitter, og konkluderer om egen valuta:

«I Danmark innebærer det en 'overvekt-tilkobling', der DKK følger en kurv med insulin- og baconpriser.»

nils kristian knudsen
handelsbanken
øystein olsen
norges bank
kyrre aamdal
dnb markets
nordea markets
andreas steno larsen
euro
kronekursen
Nyheter
Makro