Blandede nøkkeltall fra USA

BLANDEDE NØKKELTALL: Den amerikanske konsumenten er under press, men klarer seg bra. Illustrasjonsfoto: Amerikansk flagg med New York Stock Exchange i bakgrunnen. Foto: Linus Sundahl-Djerf
Makro

Indeksen for konsumentenes forventninger i USA var 125,9 i oktober. 

Det melder TDN Direkt.

På forhånd var det ventet en indeks på 128,0, ifølge Reuters-konsensus.

Indeksen er et mål på de spurte personenes nåværende situasjon og forventninger til sin privatøkonomiske situasjon de nærmeste seks månedene.

Pending home sales i USA var opp 1,5 prosent på månedsbasis i september 2019.

Det var på forhånd ventet en oppgang på 0,9 prosent på månedsbasis, ifølge Reuters-konsensus.

Pending home sales er boligsalg hvor kontrakter er undertegnet, men hvor salget ikke er endelig gjennomført. Pending home sales er regnet for å være en ledende indikator for omsetningen av brukte boliger.

Boligprisene i 20 storbyområder i USA steg 2,0 prosent i august på årsbasis, ifølge S&P Case-Shiller-indeksen.

Ifølge Direkt Makro var prisene ventet å stige 2,1 prosent.

nøkkeltall
usa
Nyheter
Makro
Børs