Så mye betyr sterk dollar og svak krone for norsk økonomi

En 10 prosents svekkelse av kronen gir 1 prosentpoeng høyere BNP-vekst og 1,7 prosent høyere eksport, ifølge NHO.

ØKT VEKST: Sjeføkonom Øystein Dørum og NHO har regnet på effekten på norsk økonomi av kronesvekkelsen. Foto: Are Haram
Makro

NHO har laget en analyse av hvordan en valutakurssvekkelse slår ut i norsk økonomi. Utgangspunktet for beregningen er hvordan en umiddelbar 10 prosents svekkelse av den handelsvektede valutakursen slår ut i økonomien.

Resultatet sammenlignes med hvordan situasjonen blir dersom valutakursen holdes konstant på nivået den hadde i andre kvartal 2019.

Gitt at kronen allerede er på et svak nivå historisk sett, innebærer et slikt scenario en veldig svak krone.

For Fastland-Norge medfører dette en umiddelbar økt vekst på 0,4 prosentpoeng som følge av kronesvekkelsen. Veksten blir også 1 prosentpoeng høyere i 2020, før effekten deretter avtar, ifølge NHO.

For eksporten blir veksten på 0,8 prosentpoeng i 2020 og 1,7 prosentpoeng i 2021. At eksporten øker såpass mye i 2021 skyldes at effektene på eksporten virker med en tidsforskyvning i modellen, ifølge NHO.

NHO forklarer kronesvekkelsen med økt global usikkerhet og handelskrig, hvilket gjør at investorene flykter til trygge havner som dollar, yen og sveitsiske franc.

Nyheter
Makro