Konsumenten redder BNP-tallene fra USA

SUPERKONSUMENTEN: Den amerikanske konsumenten er kruttsterk og drar hele den amerikanske økonomien. De private investeringene er fryktelig svake og skaper hodebry for investorene, men også sentralbanken.  Foto: Drew Angerer/Getty Images/AFP
Makro

Bruttonasjonalproduktet (BNP) i USA steg 1,9 prosent i tredje kvartal 2019 målt i årlig takt, ifølge foreløpige tall fra amerikanske statistikkmyndigheter.

På forhånd var det ventet en vekst på 1,6 prosent, ifølge Direkt Makro.

I fjorårets tredje kvartal var BNP-veksten 2,9 prosent.

Det private forbruket steg 2,9 prosent, mot ventet 2,6 prosent.

Kjerne-PCE, Feds foretrukne inflasjonsmål, var opp 2,2 prosent i kvartalet, mot en ventet oppgang på 2,2 prosent.

Antallet sysselsatte i den private sektoren i USA steg med 125.000 personer i oktober, ifølge ADP Employer Services.

På forhånd var det ventet en oppgang i sysselsettingen på 110.000 personer, ifølge Direkt Makro-konsensus.

Råsterk amerikansk konsument redder veksten

Går man litt dypere ned i tallene, så steg eksporten med 0,7 prosent fra foregående kvartal da nedgangen var hele 5,7 prosent (målt i årlig takt). På importsiden var økningen 1,2 prosent. Bidraget til BNP-veksten på 1,9 prosent fra nettoeksporten utgjorde negative 0,08 prosentpoeng.

Offentlig forbruk og investeringer økte med 2,0 prosent i kvartalet, og bidraget utgjorde 0,35 prosentpoeng til BNP-veksten.

Men det virkelig bekymringsverdige var nok et kvartal med tilbakefall i de private investeringene (nonresidental). Etter å ha falt 1,0 prosent i andre kvartal forsatte fallet med 3,0 prosent i tredje kvartal. Bidraget til BNP-veksten utgjorde minus 0,27 prosentpoeng.

Summerer man bidraget av nettoeksporten, offentlig forbruk og private investeringer, står man igjen med et nettobidrag på null. Den kruttsterke amerikanske konsumenten drar hele økonomien på nåværende tidspunkt.

«Dagens BNP-rapport bekrefter resesjon i selskapssektoren. Konsumenten vil komme etter med etterslap, skriver sjefsøkonom David Rosenberg hos Gluskin Sheff + Associates på Twitter.

Etter tallene økte den impliserte  kuttsannsynligheten, utledet fra prisingen i terminmarkedet, før kveldens rentedom i USA, fra 97,2 til 99,4 prosent.

Nyheter
Makro
Børs