Gjelden til Ola Nordmann vokser

Nordmenns gjeld vokste 5,8 prosent i september.

K2: Den innenlandske bruttogjelden vokste mer i september enn i måneden før. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg
Makro

Kredittindikatoren (K2), som måler hvor stor innenlandsk bruttogjeld næringsliv, husholdninger og kommuner har, viste ifølge SSB en vekst på 5,8 prosent de seneste 12 månedene frem til utgangen av september.

I forrige 12-månedersperiode steg kredittindikatoren med 5,5 prosent.

12-månedersveksten i husholdningenes innenlandske bruttogjeld var 5,1 prosent ved utgangen av måneden, sammenlignet med 5,2 prosent i august.

Bruttogjelden til ikke-finansielle foretak steg 6,9 prosent på 12 måneder, mot 5,7 prosent måneden før.

For kommuneforvaltningen steg bruttogjelden 7,0 prosent, opp fra 6,9 prosent i august.

Pengemengden

Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 4,1 prosent fram til utgangen av september i år, ned fra 5,6 prosent måneden før, melder SSB.

Husholdningenes pengemengdevekst var 4,3 prosent i samme periode, ned fra 4,9 prosent fram til utgangen av august 2019.

k2
Nyheter
Makro
Børs