Vil fjerne formuesskatten for å styrke kronen

Elisabeth Holvik mener det er 12 grunner til at kronen er lite attraktiv. Hennes løsning er å kutte formuesskatten på arbeidende kapital.

Vil lokke kapital: Om formuende nordmenn flytter kapitalen hjem igjen, vil det bety noe også for utenlandske investorer, tror Elisabeth Holvik. Foto: Iván Kverme
Makro

Siden sankthans er kronen svekket med 5 prosent mot euro og med 8,2 prosent mot dollar. 

Elisabeth Holvik, sjeføkonom i SpareBank 1, mener Norge ikke lenger er et attraktivt land å investere i, og peker på 12 grunner til den svake kronen. Disse inkluderer det høye lønns- og kostnadsnivået, den store offentlige sektoren, høy gjeld hos husholdningene og et skattesystem som vrir investeringer fra næringslivet til eiendom.

Bort med formuesskatten

Ett grep som kunne bidra til å stanse svekkelsen og kanskje også gi litt sterkere kronekurs, er å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, mener Holvik.

– Jeg tenker på en større pakke, en slags «Solidaritetsalternativet 2.0», hvor man også har andre grep, understreker hun.

Holvik viser til hvordan Frankrike under president Macron har fjernet formuesskatten, sammen med andre grep.

– Det har gjort at Paris har passert Berlin i antallet tech-startups.

I pakken må man ha tiltak for å sikre fordelingshensyn, og man må se langsiktige utgifter for staten og vilkår for næringslivet og investeringer samlet, mener Holvik.

Trumps grep

– Det du sier er at fjerning av formuesskatten på arbeidende kapital kan være et vilkår for at kronen skal begynne å styrke seg?

– Ett av Trumps grep var å endre vilkårene for hjemflagging av kapital. Å fjerne formuesskatten for arbeidende kapital, slik at formuende nordmenn flyttet kapitalen hjem, kan være et effektivt virkemiddel.

Holvik mener situasjonen i Norge nå er den motsatte, med frykt for å kutte i utgiftene og stadig nye ulemper for næringslivet.

– Vi har utredning om ressursbeskatning av fiske og havbruk og kraftkommuneforslaget. Vi har også usikkerhet om hva som skjer etter neste valg, med reversering av skattekuttene til næringslivet og potensielt nye, store skatteøkninger, sier Holvik.

– Løfter om skatteøkninger er ikke så veldig attraktivt for utenlandske investorer, som alltid ser lengre frem enn neste uke.

– Fjerning av formuesskatten betyr vel ikke noe for utenlandske investorer, som ikke betaler denne skatten?

– Nei, men det må være et fruktbart økosystem rundt bedriftene. Nå er det uro rundt verftene på Vestlandet. Hvis det går dårlig for dem, vil det ramme landet, og det blir mindre attraktivt for utlendinger å investere i disse clustrene.

– En sovepute

– Er det så skadelig for Norge og norske bedrifter at kronen er svak?

– Ja, for det tilslører problemene og skyver nødvendige strukturendringer ut i tid. Dessuten er den svake kronen en beskatning på alle som kjøper fra utlandet eller som reiser, sier Holvik.

– Det er positivt for eksporten på kort sikt, men hvis man ikke får orden i økonomien, blir den svake kronen en sovepute. Da blir vi sårbare hvis kronen brått skulle bli mye sterkere.

I stedet anbefaler Holvik å starte omstillingen nå, mens Oljefondet ennå er stort, og før eldrebølgen tar av.

Rammet av oljeskam

I tillegg til at fundamentale forhold er ugunstige, sett med utenlandske investorers øyne, rammes kronekursen nå av temaer som bidrar til motvinden.

Frem til oljeprisen stupte i 2014 tjente Norge stort på globaliseringen, og kronen var attraktiv. Nå råder handelskrig og brems for globaliseringen. Dessuten rammes kroneinteressen av fokuset på klima og det grønne skiftet.

– Det fører til at investorer velger seg bort fra oljen og over i bransjer som Norge har mindre av.

I valutamarkedet er nå Norges Bank den klart største kronekjøperen.

Normalt pauser Norges Bank sine kronekjøp for Oljefondet i desember. Når disse 700 millioner kronene daglig faller bort, er potensialet for kronesvekkelse ut året betydelig, mener Holvik, som ikke vil prøve seg på noe punktestimat.