Industriproduksjonen steg i september

Men den langsiktige trenden viser nå en utflating.

Den norske industriproduksjonen falt 0,1 prosent i tredje kvartal. Her fra Ulefos Jernværk. Foto: Eivind Yggeseth

Sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at industriproduksjonen steg 0,8 prosent fra august til september.

For hele tredje kvartal viser imidlertid tallene at industriproduksjonen endte ned marginale 0,1 prosent, sammenlignet med andre kvartal.

«Tall for den langsiktige trenden viser nå en utflating i industriproduksjonen», påpeker SSB.

De påpeker at det imidlertid er store forskjeller på næringsnivå.

«Kjemiske råvarer hadde en sterk vekst på 8,4 prosent i 3. kvartal grunnet mye stans for vedlikehold blant viktige produsenter i kvartalet før. Bygging av skip og oljeplattformer hadde også en klar vekst i dette kvartalet, noe som henger sammen med høy aktivitet blant produsenter av oljeplattformer», heter det i meldingen.

På den motsatte siden var det lav aktivitet i andre deler av petroleumsrettet leverandørindustri.

I løpet av de siste tolv månedene er industriproduksjonen opp 2,9 prosent.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker