Industriproduksjonen flater ut etter frisk vekst lenge

Det er slutt på perioden med frisk industrivekst, tror både Handelsbanken og Swedbank. Oljerelatert industri har økt 80 prosent på tre år.

Flater ut: Både oljerelatert og annen industri er nå nær eller forbi toppen. Foto: Eivind Yggeseth

Norsk industriproduksjon sank marginalt fra andre til tredje kvartal. Samtidig var det et klart løft fra august til september, 0,8 prosent, etter et fall måneden før på hele 1,2 prosent.

Det store bildet er at perioden med frisk vekst i fjor og tidligere i år er over, mener Handelsbanken Capital Markets.

Oljerelatert produksjon økte med 1 prosent i september, men også dette etter et klart fall i august.

Har økt 80 prosent

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken tror oljeservicebedriftene er omtrent på toppen, før aktiviteten ventes å bli mer moderat neste år.

Swedbanks økonomer viser til at oljerelaterte næringer har økt produksjonen mer enn 80 prosent fra august 2016, og tror også at toppen er nær.

Svakere 2020-vekst

Ikke-oljerelatert industri har allerede sett et fall i veksten, og Hov mener dette gjenspeiler svakere global etterspørsel.

«Selv om det er for tidlig å si at industrien samlet sett er på toppen, venter vi at veksten vil avta gjennom 2020. Ledende indikatorer, som SSBs konjunkturbarometer, tyder på svakere vekst», kommenterer Hov.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker