Ingen kronekurseffekt

Kronen har svekket seg med 8 prosent det siste året. Det har ikke slått mye ut i importprisene.

Trakk ned: Matvarer bidro til litt lavere inflasjon i oktober. Foto: Ivan Kverme
Makro

I oktober var tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen 1,8 prosent, mens kjerneinflasjonen holdt seg uendret på 2,2 prosent. Norges Bank og konsensus hadde ventet en liten økning i kjerneinflasjonen til 2,3 prosent.

For total inflasjon var økte strømpriser viktigste endring, men også klær og restaurantbesøk trakk inflasjonen opp.

Matvarer og flyreiser trakk inflasjonen ned.

8 prosent svakere

Det siste året har importveid kronekurs svekket seg nær 8 prosent. I lang tid har dette ført til forventninger om at importerte priser ville ta av. Så langt har det ikke vært store utslag.

Grovt sett har importerte varer holdt seg litt i overkant av 1 prosent gjennom det meste av 2019, og tolvmånedersgjennomsnittet av kjerneprisene på importerte varer er uendret på 1,4 prosent siden i sommer.

Dette er en fordobling fra inngangen til 2018, men fortsatt bare drøyt halvparten av inflasjonstrenden for norske varer utenom energivarer.

Ikke renteeffekt

I september var inflasjonen litt i overkant av Norges Banks prognose, og i oktober altså litt i underkant. Totalt sett er utviklingen omtrent som ventet, konkluderer sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.

Norges Banks prognose for november, hvor tallene kommer litt i forkant av årets siste rentemøte, er 2,0 prosent.

Bruce mener sannsynligheten for at kjerneinflasjonen faller enda mer enn Norges Bank venter er liten. Derfor tror han heller ikke at inflasjonen vil være en spesielt viktig faktor for den kommende rentebanen.

Vekst viktigere

Samme vurdering legger Halfdan Fenwick Grangård i Handelsbanken Capital Markets til grunn. Med en inflasjon som har falt markant fra påsketider, da den fortsatt lå rundt 2,6-2,7 prosent, og nå er nær inflasjonsmålet, vil rentebanen bli mer påvirket av hvordan BNP utvikler seg.

Vekst viktigst: Halfdan Fenwick Grangård er mest spent på tirsdagens BNP-tall. Foto: Handelsbanken Capital Markets

Tirsdag publiserer SSB BNP for tredje kvartal, og Grangård tror på god vekst.

«Men vi tror fastlands-BNP vil avta signifikant inn i neste år, når vekstimpulsene fra oljeinvesteringene avtar», skriver han.