Tror Tyskland unngår resesjon

Tysk økonomi ser ut til å stabilisere seg på et lavt vektnivå, mener Allianz.

Tysk økonomi ser ut til å stabilisere seg på et lavt vektnivå, mener Allianz.
Makro