Siste sterke før nedturen

BNP-veksten skuffet litt i tredje kvartal. Nå venter «alle» svakere vekst inn i 2020.

Videre opp? I september varslet Øystein Olsen og Norges Bank en viss sannsynlighet for nok en renteheving, til tross for et markant vekstfall i vente. Foto: Are Haram
Makro

I tredje kvartal forble fastlandsveksten uendret på 0,7 prosent, viser SSBs nasjonalregnskapstall. Konsensus hadde ventet en økning til 0,8 prosent, mens Norges Bank trodde på hele 1,0 prosent.

Ved det forrige rentemøtet varslet Norges Bank at veksten trolig ville halveres i fjerde kvartal, og utgangspunktet foran dette forventede fallet er nå blitt litt dårligere. For 2019 venter Norges Bank en fastlandsvekst på 2,7 prosent, men dette faller til 1,9 prosent neste år og så videre til 1,3 prosent de to påfølgende årene.

– Fortsatt solid

En kvartalsvekst på 0,7 prosent gir 2,9 prosents vekst år-over-år, noe både DNB Markets og Nordea Markets regner for solid.

DNB Markets viser særlig til fastlandsbedriftenes investeringer, som økte med hele 7,2 prosent. Veksttallene løftes også av elektrisitetsproduksjonen.

Forbi toppen: DNB Markets' Kyrre Aamdal mener veksten fortsatt er solid, men venter oppbremsing. Foto: Are Haram

Samtidig er underliggende vekst allerede på vei ned, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets i en kommentar.

Sysselsettingsveksten har falt til 0,3 prosent, mens tradisjonell eksport nå har falt to kvartaler på rad.

Nordea Markets viser til svak industriproduksjon, byggeaktivitet og omsetning i detaljhandelen. Det som trekker opp er særlig tjenestesektoren utenom handel.

Venter vekstfall

«Vi venter svakere fastlandsvekst neste år, og disse tallene støtter dette», mener Aamdal, som også understreker at tallene er svakere enn Norges Bank har lagt til grunn. Dette kan trekke rentebanen ned noe i desember. DNB Markets venter uansett ingen renteendringer i 2019 eller 2020.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea mener det fortsatt er vanskelig å se tegn til oppbremsing for den norske økonomien. 

Selv om veksten er noe svakere enn Norges Bank ventet, og isolert sett trekker rentebanen ned, tror Bruce at Norges Bank i desember vil løfte rentebanen på grunn av kronesvekkelsen.

Renteheving? Erik Bruce og Nordea Markets mener økonomien fortsatt er så sterk og kronen så svak at det tilsier en ny renteheving. Foto: Eivind Yggeseth

Swedbank mener den viktigste lærdommen fra SSB-tallene er at det ikke bare er oljeinvesteringene som driver norsk økonomi, men venter likevel at veksten avtar til rundt 2 prosent det kommende året.

«Hvis veksten likevel holder seg oppe og kronen forblir svak, kan vi få nok en renteheving i 2020», skriver makroøkonom Marlene Granerud i en kommentar.