Fortsatt for lav inflasjon

Inflasjonen øker i Sverige, men ikke så raskt som Riksbanken har håpet. Likevel blir det renteheving før jul, tror Nordea Markets.

Hever likevel? Stefan Ingves og Riksbanken vil gjerne bli ferdig med negative renter. Foto: Are Haram
Makro

I oktober var svensk kjerneinflasjon opp 0,2 prosentpoeng til 1,5 prosent. Dette var som konsensus ventet, men 0,1 prosentpoeng lavere enn Riksbanken la til grunn da den varslet at renten skal heves i desember.

Utenom energipriser var kjerneinflasjonen 1,7 prosent, også det 0,1 prosentpoeng lavere enn Riksbankens prognose. Nordea Markets tror dessuten at deler av løftet i inflasjonen i oktober vil bli reversert i november.

«Så utfallet er noe lavere enn tallene tyder på», skriver sjefanalytiker Torbjörn Isaksson i en kommentar.

Håper på mer

De to kommende månedene har Riksbanken en prognose på 1,9 og 2,0 prosent for kjerneinflasjon utenom energi. Inn i 2020 ventes en inflasjon så vidt over målet på 2,0 prosent.

Nordea Markets tror det er for høyt, og venter heller at denne inflasjonen forblir på 1,7 prosent ut året.

Selv om inflasjonen allerede er lavere enn Riksbanken så for seg i sin rentebane, og trolig vil forbli lavere enn ventet, tror Isaksson at den varslede rentehevingen i desember vil bli gjennomført.

Ferdig med minusrenter

Med en heving på en kvarting i desember når svensk styringsrente 0,0 prosent, og dermed har Riksbanken nådd ett av sine uttalte mål, nemlig å komme seg ut av perioden med negative styringsrenter.

I oktober advarte det svenske Konjunkturinstitutet om at Sverige er på vei inn i en lavkonjunktur, og at det ville være vanskelig å heve renten, selv om handelskrigen ikke skulle forverre seg.

Kort tid etter bekreftet imidlertid Riksbanken planene om å heve renten i desember, men avblåste samtidig de varslede rentehevingene i 2020 og utover.