OECD: – Tregere økonomi, men ingen resesjon i sikte

Tror verdensøkonomien vil vokse med 2,9 prosent neste år.

Tror verdensøkonomien vil vokse med 2,9 prosent neste år.
Makro