– To eksterne er to for få

Kyrre M. Knudsen mener det er feil å flytte pengepolitikken til en ny komite hvor de eksterne er i mindretall.

Reagerer: Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SR-Bank advarte mot sammensetningen av Norges Banks nye komité da han la frem Norges Bank Watch-rapporten for visesentralbanksjef Jon Nicolaisen,  Foto: Are Haram
Makro

Fredag oppnevnte regjeringen Jeanette Strøm Fjære og Ingvild Almås som eksterne medlemmer i Norges Banks nye komite for pengepolitikk.

Fordi Gjedrem-utvalgets forslag om å skille Oljefondet ut fra Norges Bank ble vraket, ble hovedstyret avlastet ved at pengepolitikken fra nyttår overlates til en egen komite for pengepolitikk.

– Vi mener dette gir feil maktforhold, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SR-Bank om styrkeforholdet i komiteen.

Fra flertall til mindretall

Knudsen og Fredrik Wulfsberg, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen ved OsloMet, utgjorde årets Norges Bank Watch-gruppe, og var uenig i deler av forslagene til ny sentralbanklov.

– Vi mener det burde vært fire eksterne i den pengepolitiske komiteen, slik at det ble eksternt flertall, sier Knudsen.

– I dagens hovedstyre er det et eksternt flertall. I Norges Banks nye styre fra nyttår vil det eksterne flertallet bli enda større, seks mot tre, sier Knudsen.

– Da er det merkelig når man løfter pengepolitikken over i en egen komite, at de eksterne skal ha mindre påvirkning der enn de har i dag.

Tre i ledelsen

Komiteen skal ha utøvende og rådgivende myndighet i pengepolitikken og «bidra» i arbeidet med finansiell stabilitet. Sentralbanksjef Øystein Olsen blir leder og de to visesentralbanksjefene Jon Nicolaisen og Egil Matsen blir nestledere. Fjære og Almås blir ikke bare i mindretall, men også de eneste menige medlemmene i komiteen.

Bytter banken mot Banken: Jeanette Strøm Fjære er medlem av Norges Banks nye pengepolitiske komité. Foto: Are Haram

Ingvild Almås er professor ved Universitetet i Stockholm og professor II ved NHH. Ingvild Strøm Fjære er frem til nyttår makroøkonom i DNB Markets, men begynner da som doktorgradsstipendiat ved boligforskningssenteret HousingLab ved OsloMet.

– Du og Almås vil utgjøre mindretallet, hvor de interne dessuten har alle de tre lederposisjonene. Tror du at dere vil ha noen reell innflytelse på beslutningene?

– I andre pengepolitiske komiteer er det gjerne kun interne, og jeg regner med at Finansdepartementets beslutning om å ta inn to eksterne er for å få inn andre synsvinkler og for å sikre at det blir mindre gruppetenking. Vi kan bidra til at det blir stilt spørsmål og få inn perspektiver utenfra, sier Fjære, som før hun gikk til DNB Markets jobbet i nettopp Norges Bank i avdelingen for markedsoperasjoner og analyse.

Fjære var også med i ekspertgruppen Norges Bank Watch i fjor, som blant annet kritiserte Norges Bank for rotete kommunikasjon og håndtering av hvordan finansiell usikkerhet slo ut i styringsrenten.

– Bra med eksterne

– Jeg har veldig stor tillit til at Norges Bank som helhet gjør gode analyser, så sånn sett kunne komiteen egentlig bestått kun av interne medlemmer. Likevel mener jeg det er bra med eksterne medlemmer også.

– Tror du at dere eksterne vil ha noen reell innflytelse over beslutninger og utfall?

– Det legger jeg til grunn, sier også Almås.

Får rentemakt: Professor Ingvild Almås, Universitetet i Stockholm og nyvalgt medlem av Norges Banks pengepolitiske komité. Foto: NHH

Almås har ikke forsket på temaer knyttet til pengepolitikk direkte, men mener at hennes forskning på utviklingsøkonomi og andre internasjonale spørsmål reiser problemstillinger som kan knyttes til pengepolitikk.

– Opplever du at du som DNB Markets-økonom har markert deg med et bestemt syn på pengepolitikken Norges Bank fører, for eksempel som due?

– Nei. DNB Markets fronter et samlet syn, men det er sjeføkonomen som til syvende og sist bestemmer synet, sier Fjære.

– Mine personlige meninger har ikke alltid sammenfalt med slik jeg har uttalt meg, og jeg føler ikke at jeg har markert meg på noen slik måte.