Markedet har mindre tro på en ny renteheving

De to siste ukene har troen på noen ny renteheving i Norge neste år nesten forsvunnet. Men også troen på et rentekutt i 2021 er borte.

Lavere forventninger: De norske renteforventningene preges både av lavere forventninger ute og av svakere norske tall. Foto: Are Haram

For to uker siden tilsa markedsprisingen at Norges Bank ville heve styringsrenten med 8 basispunkter til 1,58 prosent innen utgangen av 2020. Dette var ikke langt unna hva Norges Bank selv har varslet i sin rentebane, hvor det er 40 prosent sannsynlighet for en heving neste år.

Nå tror markedet på en styringsrente på 1,54 prosent om ett år. Omregnet til Norges Bank-sannsynligheter, tilsier det bare 16 prosent sannsynlighet for en renteheving.

Lavere renter ute

– Det meste av bevegelsen skyldes endringer ute, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

– Vi ser samtidige skift i renteforventningene i flere land. I USA er FRA-rentene mer ned enn i Norge, men der er det også en større forventning til at Fed kommer til å kutte renten, sier han.

– Det sitter lengre inne å tro at Norges Bank skifter helt om fra å varsle en mulig heving til å skulle kutte.

Aamdal viser ikke bare til forward-rentene, men også til lange swap-renter.

– De er mye ned, og har hatt en jevn bevegelse de siste ukene.

De to siste ukene har 10-årig swaprente sunket for de fleste valutaer, hvorav med 17 basispunkter i dollar og 11 basispunkter i kroner. Dette har bidratt til flatere rentekurver.

Swaprenten 2 år-10 år har også sunket, og mest for kroner. Dette slår ut i forwardrentene, som for norske kroner er ned 9 basispunkter.

Svake norske tall

I pengemarkedet prises Feds styringsrente ved utløpet av 2020 til 1,26 prosent, ned 5 basispunkter den siste uken og 29 basispunkter under dagens styringsrente.

Dessuten kan norske renteforventninger være senket på grunn av relativt svake norske nøkkeltall.

– Norske tall har ikke gitt særlig støtte til noen forventning om renteheving. Unntaket er den svake kronen, men også der har det vært endring, ved at tendensen til vedvarende kronesvekkelse er dempet de siste par ukene.

Aamdal viser både til oljeinvesteringstellingen og til investeringsplanene i fastlandsindustrien og i kraftsektoren, som samlet viser et klart negativt bidrag til veksten i 2020. Selv anslår han effekten til minus 0,6 prosentpoeng av fastlands-BNP. Også konsumbildet ser magert ut, men Aamdal tror at økt realinntektsvekst vil løfte konsumveksten neste år.

Ikke lenger kutt

Selv om troen på renteheving er dempet i Norge, er det ingen markedsforventning om noe kutt. Det var det imidlertid halvveis i oktober, da forventet styringsrente ved utgangen av 2020 var 1,37 prosent.

– Da priset markedet inn et halvt rentekutt, sier Aamdal.

Kort tid etter, ved utgangen av oktober, var dette krympet til en forventning om 4 basispunkter rentenedgang innen august 2021.

Blir ikke helt trodd: Øystein Olsen og Norges Bank varsler 40 prosent sannsynlighet for en renteheving. Foto: Are Haram

– Hva forklarer at troen på et rentekutt er borte?

– I denne perioden hadde vi rentemøter både i Fed og Norges Bank. Resesjonsfrykten ble dempet etter Feds rentemøte. Dessuten er Brexit utsatt, og vi har mer fokus på en mulig «fase 1» i forhandlingene mellom USA og Kina. Videre faller ikke PMI-ene internasjonalt så mye lenger, sier Aamdal.