Arbeidsledigheten stiger

OPP: Arbeidsledigheten steg 0,3 prosent i september. Foto: Andrey_Popov / Shutterstock / NTB scanpix

Ifølge sesongjusterte tall fra arbeidskraftundersøkingen (AKU) var antallet arbeidsledige 110.000 i september (snitt august til oktober), opplyser SSB.

Det gir en AKU-ledighet på 3,9 prosent.

Det var noe høyere enn ventede 3,7 prosent, ifølge estimater innhentet av TDN Direkt.

Arbeidsledigheten var dermed opp med 0,3 prosent, eller 8.000 personer, fra forrige ikke-overlappende tremånedersperiode. Dette oppgis av SSB å være innenfor feilmarginen.

Tallet på registrerte arbeidsledige og ordinære tiltaksdeltakere hos NAV var uendret fra juni til september.

Flere sysselsatte

Ifølge AKU steg det sesongjusterte tallet på sysselsatte med 12.000 fra juni til september.

De sesongjusterte tallene viser at antall sysselsatte endte på 2.736.000. I prosent av befolkningen var sysselsettingen 68,1 prosent.

«Siden det har blitt både flere sysselsatte og flere arbeidsledige betyr det at arbeidsstyrken har vokst med 20.000 personer fra juni til september. Det tilsvarer en økning på 0,4 prosentpoeng i yrkesdeltakelsen, som er arbeidsstyrken i prosent av befolkningen», heter det i meldingen.