Handelsbanken: Derfor steg arbeidsledigheten

Slik forklarer Handelsbanken at arbeidsledigheten gikk opp uventet i september.

SENIORØKONOM: Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken. Foto: NTB Scanpix

Arbeidsledigheten økte fra 3,7 til 3,9 prosent i september. Det var høyere enn konsensus, som var på 3,7 prosent. Handelsbanken hadde estimert ledighetsrate på 3,6 prosent i forkant.

– Årsaken til at vi ventet den noe ned var at vi så for oss noe nedgang igjen i arbeidsstyrken denne gangen. Det var i og for seg riktig, men tallene viser at sysselsettingen falt enda noe mer, skriver Marius Gonsholt Hov, seniorøkonom i Handelsbanken, i en rapport. 


Som i starten av året

110.000 personer var arbeidsløse i september, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) sin ferske arbeidskraftundersøkelse (AKU). Det er 8000 flere enn i juni. 2.736.000 personer er sysselsatt, og 12.000 fikk seg ny jobb i juni-september.

– Ergo trakk heller ledigheten opp i september. Ser vi gjennom de månedlige svingningene må vi fortsatt kunne si at arbeidsledigheten først og fremst har flatet ut i 2019; nivået nå er det samme som i starten av året. Den samme flate utviklingen har vi sett i tallene for registrert ledighet (NAV), skriver Hov.


Handelsbanken mener at arbeidsmarkedet ikke er spesielt stramt for tiden.

– Vi tror denne situasjonen vil kunne opprettholdes i tiden fremover. Jobbveksten dempes i takt med svakere vekst i økonomien. Men samtidig har yrkesdeltagelsen kommet såpass opp at også veksten i arbeidsstyrken vil være mer dempet. I alt tilsier dette et fortsatt stabilt ledighetsbilde, melder Hov. 

Stoler med på NAV-tall

Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank, legger mindre vekt på tallene, ettersom det er en utvalgsundersøkelse og kan svinge fra måned til måned. NAV skal oppgi tall for arbeidsledighet fredag.

– Vi stoler mer på tallene for registrert ledighet ved NAV, der ledigheten var uendret i oktober, skriver Jullum.

– Det var riktignok tegn til noe svakere vekst i sysselsettingen i nasjonalregnskapstallene (KNR) for 3. kvartal, men overhodet ikke tegn til noe fall. Husk at sysselsettingstallene fra nasjonalregnskapet er hentet fra arbeidsgiversiden, og er mye mer pålitelige enn AKU som hentes fra spørreundersøkelse blant befolkningen. Viser NAV-tallene fredag omtrent uendret ledighet i november vil vi mer eller mindre se bort fra disse tallene, fortsetter Jullum.

Nordea Markets, ved sjeføkonom Dane Cekov, er enig med Jullum: 

– Norges Bank holder et visst øye på tallene, men det er uten tvil NAV-tallene de legger mest vekt på. Vi venter derfor heller på NAV-tallene som kommer på fredag, uttaler Cekov.