Her er resultatene fra Norges Banks forventningsundersøkelse

Økonomene forventer en lønnsvekst på 2,9 prosent inneværende år. Næringslivslederne og partene i arbeidslivet er mer optimistiske.

Foto: Magnus Rørvik Skjølberg

Økonomenes forventninger til prisstigningen om 12 måneder er i 4. kvartal 2019 på 2,1 prosent, uendret fra forrige kvartal, viser Norges Banks kvartalsvise forventningsundersøkelse.

Partene i arbeidslivet spår en prisstigning om 12 måneder på 2,3 prosent, ned 0,1 prosentpoeng fra forrige kvartal, mens næringslivslederne venter en prisstigning på 2,5 prosent, uendret fra forrige kvartal. 

Til sist forventer husholdningene en prisstigning på varer og tjenester på 2,1 prosent i løpet av det neste året.

Lønnsvekst

Forventningene til lønnsveksten spriker, og mest optimistiske er partene i arbeidslivet, som spår en vekst på 3,1 prosent i år.

Næringslivslederne venter en lønnsvekst i egen bedrift på 3,0 prosent, mens økonomenes forventninger til lønnsveksten er på 2,9 prosent.

Minst positive er det husholdningene, som forventer en utvikling i lønn- og pensjon på 2,1 prosent de neste 12 månedene.

Lønnsomhet

28,5 prosent av næringslivslederne sier i forventningsundersøkelsen at de venter bedret lønnsomhet de neste 12 månedene. Det er 2,1 prosentpoeng lavere enn i andre kvartal.

42,3 prosent forventer at lønnsomheten vil være uendret, mens 21,8 prosent tror på svakere lønnsomhet de kommende 12 månedene.