Norsk PMI faller

De norske innkjøpssjefenes forventningsindeks falt i november, men ikke like mye som analytikerne på forhånd hadde spådd.

Foto: Foto: Eivind Yggeseth

Forventningsindeksen til norske innkjøpssjefer (PMI) endte på 53,7 i november, viser tall fra NIMA og DNB.

Det er en nedgang på 1,6 poeng.

Ifølge Bloomberg var det på forhånd ventet en indeks på 53,3.

«Indeksen tyder på en moderat oppgang i norsk industri. Industrien støttes av en svak krone, men utsikter til avtakende investeringsvekst kan svekke industrien fremover. Dagens indeks vil neppe påvirke Norges Banks vurderinger», skriver DNB Markets Kyrre Aamdal i en kommentar.

Aamdal påpeker at PMI svinger noe fra måned til måned, og at en beregnet trend indikerer at veksten i aktiviteten er forsiktig på vei opp.

«Aktivitetsveksten er likevel moderat og PMIen er omtrent på linje med et langsiktig gjennomsnitt. Norges Bank vektlegger i større grad sitt eget regionale nettverk når den vurderer den økonomiske utviklingen, men DNB PMI støtter opp under bildet om en for tiden positiv utvikling i industrien. Vi tror styringsrenten blir liggende på dagens nivå på 1,50 prosent i årene fremover og dagens indeks vil ikke endre det synet», skriver Aamdal.