Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 advarer mot kronesmell

– Verdt å ta høyde for.

KRONEADVARSEL: Fra sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen. Foto: Finansavisen.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen er ute med ny månedsrapport, og gjentar der budskapet fra forrige rapport om at det er grunn til å tro på ytterligere kronesvekkelse mot nyttår, når Norges Bank slutter å kjøpe kroner på vegne av Finansdepartementet. 

«Fredag annonserte Norges Bank at de vil kjøpe kroner for 700 millioner hver dag til og med 13. desember. Etter den 13. desember vil det derfor være stor sannsynlighet for en videre kronesvekkelse når den største enkeltkjøper av kroner trekker seg ut av markedet», skriver hun.

– Verdt å ta høyde for

Holvik viser til forrige måneds advarsel fra sentralbanken i USA om at korte pengemarkedsrenter kan stige før nyttår, som følge av at pengemarkedet i USA har endret seg gradvis som følge av fusjoner og reguleringer.

«Siden det norske pengemarkedet får mye av sine innlån fra det amerikanske rentemarkedet, vil vi advare om at en slik uro og stigende korte renter i USA også kan smitte inn i det norske markedet. Det er langt fra sikkert, men verdt å ta høyde for og være ekstra tidlig ute i år om handler skal gjøres», skriver sjeføkonomen videre. 

«Generell uro i finansmarkedet har historisk vært negativt for den norske krone, og om det skulle bli uro i rentemarkedet i USA i forbindelse med nyttår kan det gi støtet til en ytterligere kronesvekkelse», legger hun til.

– Norges Bank styrer de korteste

Holvik understreker at det norske pengemarkedet er helt avhengig av å låne inn penger fra utlandet, og da særlig fra USA. 

«De aller korteste pengene, som lånes kun over natten, er ikke hentet fra utlandet, men fås i Norges Bank eller i interbankmarkedet. Det betyr at det i Norge fortsatt er Norges Bank som styrer de helt korteste rentene, også i pengemarkedsrenten», fortsetter hun. 

«Uroen og den kraftige renteoppgangen i reporenten i USA 16. september var det derfor få som fikk med seg, siden de korteste rentene ikke ble påvirket her hjemme. Signaler og kraftig likviditetstilførsel fra sentralbanken i New York bidro til å roe markedene», legger Holvik til.

– Vil kunne smitte over

Reporenten er pengemarkedsrenten for lån over natten, penger som banker og institusjoner bruker til å tette hull i balansen på svært kort sikt.

«Skulle det bli en situasjon med uro i pengemarkedet i forkant av årsskiftet i USA, vil trolig den amerikanske sentralbanken i New York bistå med likviditet, slik de gjorde det i etterkant av 16. september. Men, om uroen vedvarer noen dager, vil det kunne smitte over til det norske rentemarkedet via valutaterminene», skriver sjeføkonomen. 

«Norges Bank har da mulighet til å tilføre ekstra likviditet i norske kroner for å dempe en slik uro og ekstraordinær renteoppgang fra utlandet, om de anser at det kun er kortsiktig støy», fortsetter hun.

USDNOK står i skrivende stund like i underkant av 9,20, tilsvarende en kronestyrkelse på to øre i dagens handel. EURNOK står i 10,13, også tilsvarende en kronestyrkelse på to øre i dag.