Svake utsikter for konsumet

Spareraten har ikke vært høyere siden før oljeprisfallet. Det tyder på svak konsumvekst neste år, mener Kjetil Martinsen, Swedbank.

Svakt videre: Rente- og valutastrateg Kjetil Martinsen i Swedbank tror på en konsumvekst på under 2 prosent i 2020. Foto: Are Haram
Makro

Husholdningene vil virkelig ikke åpne konsumkranene. SSBs nasjonalregnskapstall viser at den allerede høye spareraten økte videre i tredje kvartal.

Disponibel inntekt økte med 1,8 prosent, mye på grunn av økt lønn. Lønnsinntektene økte nemlig med 2,1 prosent sesongjustert, godt over gjennomsnittet de seneste par årene på 1,3 prosent.

Høy inntektsvekst

– Veksten i disponibel realinntekt er den høyeste siden 2007, konstaterer Kjetil Martinsen, rente- og valutastrateg i Swedbank.

– Lønnsveksten er på vei opp, mens inflasjonen fortsatt synker.

Samtidig økte spareraten fra 7,2 til 8,5 prosent det seneste kvartalet. Sammenligner man med samme kvartal i fjor, er endringen langt større. Total sparerate er omtrent fordoblet.

Økningen i spareraten er også markant om man kun ser på sparingen utenom aksjeutbytte. Målt på denne måten var det negativ sparing for ett år siden, mens raten nå er 4,1 prosent.

Dette er høyeste sparerater siden inngangen til 2015. Da var Norge i sjokkmodus etter at oljeprisen på kort tid var halvert. Dette ga svært svak, og tidvis negativ, vekst i disponibel inntekt. Den høye spareraten da gjenspeilte trolig husholdningenes uro og usikkerhet.

– Prioriterer bolig

– Vi har et halvt års tid sett hvordan disponibel realinntekt har økt betydelig, mens verdiveksten i detaljhandelen er på vei ned, sier Martinsen.

– Det er tydelig at folk vil spare mer og betale ned på sine lån, mener han.

Martinsen mener dette viser at folk har tæret på sine finansielle buffere.

– Nå er tiden kommet for å bygge opp disse bufferene igjen.

Men han tror at også en annen faktor bidrar til den høye sparingen:

– Dette kan henge sammen med boliglånsforskriften og med at vi har fått høyere renter. Folk føler de må spare mer, blant annet for å komme seg inn på boligmarkedet. Folk prioriterer bolig fremfor kjøp av nye varer.

– Under 2 prosent

– Da blir det vel ikke sterk konsumvekst i 2020 heller?

– Nei, vi tror at totalt privat konsum for husholdningene vil vokse med under 2 prosent neste år. Det er klart lavere enn Norges Bank venter, sier Martinsen.

– Vi er på vei inn i et år hvor BNP-veksten slakker av, og hvor ledigheten i hvert fall ikke vil falle videre.

Heller leie enn eie: Folk vil kjøpe egen bolig, og sparer derfor mer, men leier heller tjenester enn å kjøpe varer som CD-er. Foto: NTB Scanpix

Der varekonsumet er bare sorgen, holder tjenestekonsumet seg stabilt.

– Der har veksten vært rundt 2,5 prosent en stund nå, mens de lange trendene viser fallende varekonsumvekst.

En årsak er at tidligere varekjøp i noen grad er erstattet av tjenestekjøp.

– Man kjøper ikke CD-er mer. Nå har man abonnement hos Spotify. Denne delen av konsumet er mer stabil. Det er lettere å utsette kjøp av nye ski enn å hoppe av abonnementet for en periode.