OECD: Dette skaper usikkerhet i norsk økonomi

OECD mener den norske økonomien går godt, men ser også en rekke utfordringer.

FINANSMINISTER: Siv Jensen (Frp). Foto: NTB Scanpix

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har i dag sin toårige tilstandsrapport av den norske økonomien klar. Rapporten peker på at den norske økonomien gror godt og at politikken er godt tilpasset. OECD mener Norge ligger i øverste sikte. 

Gjeld, boligpris, olje

OECD har likevel noen bekymringstanker for fremtiden:

 Organisasjonen mener norsk økonomi kan tynges av høye priser på boliger og næringseiendom, samt høy gjeld blant husholdninger. Det pekes også på at økonomien er sårbar for internasjonale handelsspenninger, Brexit og fall i oljeprisen. 

OECD er usikker på om oljepengebruken klarer å sikre den høye levestandarden i Norge, grunnet at de tviler på at utviklingen i Oljefondet vil være like sterk som før. 

Rapporten tror det vil bli lavere vekst i fastlandsøkonomien: 2,0 prosent vekst i 2020 og 1,7 prosent vekst i 2021, til sammenligning med 2,5 prosent vekst i år. 

– Jeg deler OECDs vurdering av risikofaktorene for norsk økonomi. Utviklingen ute bærer preg av svakere vekst hos våre handelspartnere og usikkerhet som følge av opptrapping av handelsbarrierer. Heldigvis er norsk økonomi godt rustet til å håndtere slik risiko. Regjeringen har innført en rekke tiltak for å redusere risikoen i boligmarkedet, og vi ser at tiltakene virker, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding. 

Utenfor arbeidsliv

OECD uttrykker også bekymring for andelen av arbeidsstyrken som står utenfor arbeidslivet og mottar helserelaterte ytelser.

– Høy sysselsetting og lav ledighet er blant regjeringens viktigste målsetninger. Regjeringen arbeider på bred front for å inkludere flere i arbeidslivet. Jeg ønsker OECDs analyse velkommen og ser dette som en viktig støtte for vår videre innsats for å få flere i arbeid, avslutter Jensen.

Grunnet en aldrende befolkning tror OECD at det vil kreves høyere arbeidsinnsats og mer effektivitet i offentlig sektor de neste årene. 

Se rapporten her.