Ledigheten som ventet i desember

Arbeidsledigheten er nå på 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix
Makro

I desember var det 60.736 helt arbeidsledige, viser ferske tall fra NAV.

Det tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongvariasjoner.

Ifølge TDN Direkt var det på forhånd ventet en arbeidsledighet på 2,2 prosent.

Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, var i desember på 75.000 personer. Det tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

– Til tross for en svak økning helt arbeidsløse i desember, ligger arbeidsledigheten fortsatt på et lavt nivå. Arbeidsledigheten har dermed holdt seg stabil i åtte måneder på rad, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en kommentar.

Høyest i Østfold

I desember var det Østfold som hadde den høyeste ledigheten, med 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Finmark med 2,7 prosent og Vestfold med 2,6 prosent, mens Sogn og Fjordane har lavest ledighet med 1,4 prosent.

Sammenlignet med desember for ett år siden har tolv av fylkene lavere ledighet.

Mest har ledigheten falt på Vestlandet. I Hordaland er den ned 17 prosent, mens den i Møre og Romsdal har falt 13 prosent.

I Østfold, Akershus og Aust-Agder har den steget 7 prosent.

aku-ledighet
ssb
statistisk sentralbyrå
Nyheter
Makro
Børs