Norges Bank vil slite med å heve renten

Svakere vekst, sterkere krone og nå også lavere inflasjon; Norges Banks hint om en mulig renteheving virker mindre og mindre troverdig.

En due: Men Kari Due-Andresen legger likevel ikke stor vekt på at inflasjonen synker nå. Foto: Iván Kverme

Norges Bank har fått nok et skudd for baugen for sitt varsel om at renten kan bli hevet i løpet av året. Fra før har kronen styrket seg markant fra de svake nivåene for en måned siden, og utsiktene for norsk vekst er svekket. 

Nå er også inflasjonen lavere enn Norges Bank (og analytikerne) ventet. I stedet for 1,9-2,0 prosent kjerneinflasjon, viser SSBs tall for desember 1,8 prosent.

Lavere rentebane?

Mye av avviket skyldes svingninger i volatile størrelser, blant annet flyreiseprisene, og vil derfor ikke tillegges stor vekt. Likevel mener de fleste analytikerne at inflasjonstallene trekker i retning av at rentebanen kan bli trukket ned.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets legger imidlertid ganske lite vekt på at nå også inflasjonen er på nedsiden av rentebanen.

– Det er fordi drivkreftene bak inflasjonen tilsier at inflasjonen vil holde seg nær målet i tiden som kommer, sier Due-Andresen.

Svak vekst betyr mer

– Nå var avviket fra Norges Banks prognose på bare 0,1 prosentpoeng. Norges Bank vil gjerne se et avvik på minst 0,2 prosentpoeng før de vurderer det som signifikant, tror hun.

– Importert inflasjon, som trakk ned i desember, er en volatil størrelse, og vil bli trukket opp de kommende månedene etter kronesvekkelsen i fjor høst, tror Due-Andresen.

– Vi er mest opptatt av at momentet i norsk økonomi nå er noe svakere enn Norges Bank har trodd. Omslaget i veksttakten kom tidligere enn ventet, og vi mener det er viktigere enn inflasjonen akkurat nå.

Svakere vekst inn i 2020 vil kunne dempe inflasjonen ytterligere.

– Men det vil i hvert fall ikke slå ut før neste rentemøte, slår Due-Andresen fast.

Senker anslag

Også Dane Cekov i Nordea Markets tror fjorårets kronesvekkelse kan løfte inflasjonen.

– Perioden med svak krone vil trekke kjerneinflasjonen opp de neste månedene, men fordi kronen har styrket seg igjen, blir dette bare midlertidig, tror han.

Nordea Markets har i disse dager senket sitt anslag for kjerneinflasjonen i år fra 2,2 til 2,1 prosent.