Nordea: – Buy a truckload of NOK

De neste ukene bør man hamstre norske kroner, anbefaler Nordea Markets.

Anbefaler kronekjøp: Nordea Markets-økonomene Joachim Bernhardsen og Lars Mouland mener de kommende ukene er god timing. Foto: Eivind Yggeseth

Bloombergs rundspørring blant internasjonale valutaanalytikere plasserte denne uken norske kroner som G10-valutaen med størst styrking gjennom 2020. Medianforventningen er en styrking på over 8 prosent mot dollaren.

Nordea Markets følger opp: «Kjøp en bråte NOK og få norske renter samtidig», lyder anbefalingen fra blant andre Joachim Bernhardsen, valutaanalytiker og -strateg.

Særlig lange kontrakter i NOK/SEK ser gunstige ut. Her vil blant annet ulike vekstutsikter være gunstige for norske kroner, mener Nordea-økonomene.

Oljefond-pause

Slike handler bør skje de kommende ukene og litt inn i januar, mens Norges Bank avstår fra å kjøpe kroner for Oljefondet. Til og med 13. desember kjøpte Norges Bank kroner for 700 millioner kroner daglig. Bortfallet av disse daglige kjøpene, noe som inntreffer halvveis i desember hvert år, tilsier normalt at kronen avslutter året på vikende kurs. Dette er altså en god kjøpsmulighet, mener Nordea Markets.

På vei inn i denne uken styrket kronen seg klart. Både forrige ukes britiske parlamentsvalg og fase 1-avtalen mellom USA og Kina bidro til å dempe frykten for markedsrisiko, noe som ventes å være positivt særlig for små, lite likvide valutaer. Styrkingen ser imidlertid ut til å ha stanset opp, og kronen ligger nå på omtrent 10,05 mot euro.

Nordea Markets’ modell basert på rentespreader tilsier at kronen kortsiktig kan gå mot 9,90 mot euro.

Oljeprisløft

Gjennom 2020 vil så svakere norsk vekst gjøre seg gjeldende. Nordea Markets tror ikke lenger på en norsk renteheving kommende vår.

Samtidig tror Nordea Markets at økende råvarepriser vil styrke kronen gjennom første kvartal. 

Dessuten kan 2020 starte med oppbygget etterspørsel ettersom mange aktører trolig utsetter nye lange kroneposisjoner til over nyttår.

Utsiktene ser også lysere ut sett med DNB Markets’ øyne. Etter nærmest sammenhengende fall siden sommeren i fjor, øker nå DNB Markets’ «macroscore» forsiktig i desember.

Bedringen kommer fra USA, Storbritannia og eurosonen, mens Kina-utsiktene er omtrent stabile.

– Svakere om ett år

For både Norge og Sverige har utsiktene, målt ved macroscore, vært stabile i tre-fire måneder. Dette fulgte imidlertid på en periode der begge lands utsikter ble klart forverret.

Der Nordea Markets ser kronestyrking på kort sikt, tror DNB Markets at kronen ikke blir sterkere enn 10 blank om en måned, og så svekker seg til 10,20 mot euro om ett år. 

Svakere: Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets tror kronen vil gå mot 10,20 det neste året. Foto: Are Haram

«Sesongsalget av kroner ser ut til å ha skjedd i oktober i år», skriver valutastrateg Magne Østnor om den tidligere forventningen om at kronen ville svekke seg mye i desember. 

Gjennom 2020 venter han fortsatte handelsspenninger mellom USA og Kina, at svak amerikansk vekst presser Fed til et rentekutt til sommeren og at norsk vekst avtar.

«Dette vil trolig gi runder med risikoaversjon og valutakursvolatiliteten vil øke fra de lave nivåene nå, noe som vi være i NOKs disfavør».