Dollar ned, kroner opp, tror Nordea Markets

Oljeservicebedriftene og Feds rentekutt vil styrke kronen, tror Nordea Markets. Det er slutt på norske bedrifters store nettosalg av kroner.

Venter styrking: Joachim Bernhardsen (t.v.) og Lars Mouland i Nordea Markets stoler på norske bedrifter. Foto: Eivind Yggeseth

Norske bedrifter har mye av «skylden» for at kronen har hatt et par svært svake år, mener Nordea Markets.

Nå er det all grunn til å tro at kronen vil styrke seg, og potensielt ganske mye.

I en analyse viser valutaanalytiker og strateg Joachim Bernhardsen til at det er ikke-finansielle foretak som har stått for de klart største nettosalgene av kroner siden 2015-2016. Dette er i praksis det meste av norske bedrifter utenom bankene.

Kuttet «oversikring»

Årsaken til dette kronesalget er særlig oljeprisfallet fra 2014 og det tilhørende bratte fallet i oljerelatert virksomhet, tror Bernhardsen. Oljeservicebedriftene har stort sett kontrakter i dollar, og har tradisjonelt sikret disse. Da aktiviteten falt, var bedriftene plutselig «oversikret», og reverserte sine sikringer ved å selge kroner. Dette bidro til kronesvekkelsen, som ble selvforsterkende.

Helt samtidig snudde rentebildet på hodet. Mellom 2015 og 2018 hevet Fed renten totalt 225 basispunkter, mens Norges Bank holdt uendret rente.

Differansen mellom norske og amerikanske tremånedersrenter gikk fra pluss 150 basispunkter til minus 125 basispunkter, og gjorde det enda dyrere for norske bedrifter å sikre sin dollareksponering.

Fed ned, Norge opp

– Nå har dette bildet snudd, sier Lars Mouland, sjefstrateg for kreditt og renter i Nordea Markets.

– Aktiviteten i oljeservice har steget mye, Norges Bank har hevet renten tre ganger i 2019 og Fed har kuttet renten like mye i 2019.

Dermed er rentedifferansen omtrent nullet ut igjen, og ønsket om å sikre dollarinntektene er samtidig høyere. Dessuten: Jo høyere kronekursen kommer, jo sterkere blir incentivet til å sikre, slik at dette kan bli en selvforsterkende effekt.

– Dollar viktigst

Norges Bank har en rekke ganger de seneste årene medgitt at det har vært vanskelig å forutse hvordan norske renteendringer eller rentedifferansen har påvirket kronekursen. Nordea Markets-analysen tyder på at rentedifferansen i hvert fall har hatt synlig og logisk effekt på kronekursen mot dollar.

– Dollaren er mye viktigere enn euro for norske eksportører, og det har vært større svingninger i den eksporten som er dollarnotert, typisk oljeservice, sier Mouland.

– Vi ser at kronekjøp fra eksportørene har falt, mens etterspørselen fra importørene har vært omtrent konstant. Derfor har bedriftene nettosolgt kroner mot dollar en periode.

Dollarsvekkelse

– Nå tror dere at sikring fra blant andre oljeservicebedriftene kan utløse et kronerally. Hvor sterkt ser dere kronen?

– Vi har ikke nye kursprognoser ennå, men dette peker i retning av en sterkere krone, sier Mouland.

– Kronen er dessuten veldig negativt korrelert med dollarkursen, og de aller fleste venter nå en svakere dollar.

Mouland viser til at USA ikke lenger ser ut til å ha mye sterkere vekst enn resten av verden.

– Da pleier også amerikanske investorer å flytte sine investeringer ut i verden, slik at dollaren svekker seg, og i slike perioder styrker gjerne kronen seg.

– Da snakker du om et kronekursutslag utover den tradisjonelle koblingen mellom dollarkurs, oljepris og kronekurs?

– Ja. En svakere dollar betyr normalt en høyere oljepris, som igjen er positivt for kronen, men nå snakker vi om en effekt i tillegg, hvor investeringsstrømmene trekker dollaren ned og kronen opp.