Slik går det med Eurosonens driftsbalanse

Eurosonen hadde en driftsbalanse på 34 milliarder euro i november, viser sesongjusterte tall fra ECB. I oktober var driftsbalansen på 36 milliarder euro.