SSB med sjokktall

Industrien bråbremser, viser SSBs konjunkturindikator. «Dette varsler et konjunkturomslag», advarer SSB.

Varsler omslag: SSB-sjef Geir Axelsen sammen med forskerne Roger Hammersland og Thomas von Brasch. Foto: Are Haram
Makro

I tredje kvartal 2019 lå SSBs sammensatte konjunkturbarometer vekst under trend. I fjerde kvartal sank målingen fra 2,3 til 0,7. Det var ventet et forsiktig fall til rundt 2,0.

Handelsbanken Capital Markets viser til at det historiske gjennomsnittet ligger på 3,2, og mener at SSB-målingen varsler en klar oppbremsing av norsk økonomi.

Uendret rente lenge

Dessuten er det over tid svært tett korrelasjon mellom SSBs konjunkturmåling og Norges Banks regionale nettverk, indikatoren sentralbanken følger tettest.

«Oljeinvesteringene vil bevege seg sideveis allerede i år», skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i en kommentar.

Uendret lenge: Marius Gonsholt Hov og Handelsbanken Capital Markets mener at de svake SSB-tallene gjør en renteheving bortimot umulig. Foto: Are Haram

Det som er av årsvekst i oljeinvesteringene i år skyldes utelukkende overhenget fra i fjor, mener han.

«Konjunkturindikatoren varsler en syklisk endring og at industrien står foran tøffere tider. Dette tyder på oppbremsing for hele økonomien, og vi tror at Norges Bank må holde renten uendret i overskuelig fremtid», mener Hov.

Ordrebrems

De to svakeste bidragene kommer fra ordretilgangen. Både hjemmemarkedet og eksportmarkedet bremser nå kraftig.

SSB selv mener dette gjenspeiler at toppen i oljeinvesteringene nås omtrent nå. Dessuten bidrar svak vekst hos viktige handelspartnere, særlig eurosonen og Storbritannia, til svakere eksportvekst.

SSB-målingen viser også at industrien, for første gang siden starten av 2018, tror at sysselsettingen krymper.

– Konjunkturomslag

I over fire år har industrien hatt tilstrekkelig etterspørsel. Nå stiger andelen som melder at produksjonen dempes av svak etterspørsel og sterk konkurranse.

Omvendt har stadig flere bedrifter slitt med mangel på kvalifisert arbeidskraft, men dette har nå snudd klart i fjerde kvartal 2019, skriver SSB. 

«Dette bildet varsler et konjunkturomslag og at industrien går tøffere tider i møte», er SSBs egen konklusjon.

Ledig kapasitet

Foruten sitt eget regionale nettverk, legger Norges Bank normalt stor vekt på beregningene av produksjonsgapet. SSB måler i stedet gjennomsnittlig kapasitetsutnytting, som nå har flatet ut, og på nivåer under det historiske gjennomsnittet.

Ukens rentemøte i Norges Bank er et mellommøte, hvor Norges Bank ikke publiserer et fullt sett med nye beregninger. Det er ikke ventet noen endring i pengepolitikken denne uken, men i den grad SSB-indikatoren betyr noe lengre ute, øker den sannsynligheten for at renten ikke blir satt videre opp.