DNB etterlyser Norges Bank-referat

– Norges Bank ligger etter andre sentralbanker, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

VIL VITE MER: – Når ESB klarte å overvinne disse hindringene, burde Norges Bank også klare det, mener sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets. Foto: Iván Kverme
Makro

Det vil ikke bli lagt frem referater etter Norges Banks rentemøter.

– Burde de gjort det?

– Ja, det synes jeg. Det er på tide å gå i retning av økt åpenhet, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

– Jeg synes Norges Bank ligger etter andre sentralbanker når det gjelder åpenhet. Ett eksempel er ESB (Den europeiske sentralbanken), som er en så kompleks sentralbank, med så mye i disfavør av at vi skulle få et rentemøtereferat som gir en skikkelig gjenspeiling av hva som skjedde under møtet. Men det har vi altså fått. Når ESB klarte å overvinne disse hindringene, burde Norges Bank også klare det. Jeg ser ingen gode argumenter for at de ikke skal ha et slikt referat.

 Vil opplyse om dissenser

I forbindelse med rentebeslutningen torsdag la Norges Bank ut en egen pressemelding om «Kontinuitet i kommunikasjonen av pengepolitikken» i forbindelse med den nye komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.

Informasjon om innretningen av pengepolitikken vil bli publisert i «komiteens vurdering», opplyser Norges Bank.

 «"Komiteens vurdering" vil reflektere meningsutveksling og vurderinger i komiteen, og eventuelle dissenser vil bli gjort rede for. Det vil ikke bli skrevet detaljerte referater fra møtene. Protokollene fra rentemøtene vil ikke inneholde pengepolitiske vurderinger ut over det som fremgår av "komiteens vurdering",» heter det i pressemeldingen.

Og:

«Sentralbanksjefen uttaler seg utad på vegne av komiteen.»

Håper fortsatt

– Er vinduet lukket nå? De vil vel ikke vedta referat om tre måneder i stedet.

– Vi får virkelig håpe at dette ikke er ment som et signal om at vi ikke skal vente noe i årene som kommer, sier Haugland.

Hun ser på pressemeldingen som en mulig kommentar til at det er blitt ytret forventninger, blant annet fra DNB Markets, om at den nye komiteen kan bidra til at det blir referater fra rentemøtene. Også Norges Bank Watch, et rådgivende ekspertorgan med skiftende sammensetning, har ved flere anledninger anbefalt at Norges Bank legger frem referat i ettertid av rentemøtene.

– Hvor stor nytte har du i praksis av referatene fra rentemøtene i andre sentralbanker i forhold til hva de legger frem når beslutningen kommer?

– Stor nytte. Det er egentlig det som gir nyansene i diskusjonene, sier Haugland.

– En skikkelig gjennomlesning av ESBs «accounts», for eksempel, gir mye mer kjøtt på beinet i forhold til hvor vinden blåser og hvilke temaer som tas opp.

Hun nevner som eksempel at kostnadene ved den ukonvensjonelle politikken har fått stadig større plass i ESBs referater. 

– Det er viktig informasjon for oss når vi skal si noe om hva ESB skal gjøre i tiden fremover. Til tider kan referatet gi veldig viktig informasjon. Av og til er det kanskje ikke like verdifullt, men i Norges Banks tilfelle ville jeg mange ganger hatt glede og nytte av en ærlig refleksjon av hva som har blitt diskutert og argumentene som kom frem, sier Haugland.

kjersti haugland
dnb markets
norges bank
esb
øystein olsen
komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet
norges bank watch
Nyheter
Makro