Dette kan forklare hvorfor kronen faller videre

Kronen svekker seg og oljeprisen faller. Eller det omvendt? Eller er det andre faktorer som bedre kan forklare kronesvekkelsen?

Publisert 27. jan. 2020 kl. 12.18
Oppdatert 27. jan. 2020 klokken 13.06
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 438 ord
VALUTA: Seniorøkonom Kjetil Martinsen i Swedbank tror den norske kronen vil fortsette å drifte svakere også i tiden som kommer. Foto: Are Haram

10. august 2012 kostet en euro 7,25 kroner. Så begynte kronen å svekke seg uten at noen lot til å kunne forklare helt hva som skjedde. 

Fallet fortsatte i år etter år og 29. oktober 2019 kostet en euro på det meste 10,31 kroner. Og hele tiden spådde de fleste ekspertene at kronen skulle bli sterkere.

Ned ned og ned

Mange har knyttet kronekursen tett opp mot oljeprisen, og forklart styrking av kronen med oljeprisoppgang – og svekkelse med nedgang i oljeprisen. 

Selv om oljeprisen snudde opp igjen, og mer enn doblet seg etter det kraftige fallet i 2015, fortsatte imidlertid kronen å svekke seg.

Nå tror seniorøkonom Kjetil Martinsen i Swedbank, ifølge DN, at han har forklaringen hvorfor kronen har svekket seg så kraftig de siste årene. Og hvorfor denne trenden kan fortsette.

OLJEPRISEN: Brent falt kraftig i 2015, men hentet seg også kraftig inn igjen gjennom vinteren og våren 2016. Oppturen fortsatte, men høsten 2018 kom det et nytt kraftig fall, med en påfølgende ny innhenting. Og nå har den falt igjen. Foto: Tradingview

Forklaringen har Martinsen funnet i valutastatistikken til Norges Bank, og den viser at utenlandske banker har solgt rundt 100 milliarder kroner de siste fem årene. 

Ikke-finansielle aktører har i tillegg solgt kroner for rundt 300 milliarder kroner i samme tidsrom.

SSB gir ifølge Martinsen utdypende svar på hva som har skjedd. Deres tall viser at utenlandske direkteinvesteringer nådde toppen i 2015 på rundt 1.000 milliarder kroner og at det siden har falt med med 400 milliarder kroner.

Oljesektoren, med salg av både oljefelt og selskaper, forklarer mye av dette.

Hva nå?

Martinsen sier til Finansavisen at han heller ikke ser noe som tyder på at denne utviklingen, der utenlandske selskaper fortsetter å trekke seg ut av den norske oljesektoren, vil stoppe opp med det første, og at det er mest sannsynlig at utviklingen fortsetter. 

Han ser heller ikke noe i øyeblikket som kan bidra til at utenlandske selskaper vil øke sine direkte investeringer i Norge og bidra til å bremse svekkelsen av den norske kronen.

Kjetil Martinsen er gjest i FaTV onsdag 29. januar kl. 15:30

VALUTA: Kronen har fortsatt å svekke seg mot euro siden høsten 2012 og hvis trendene fortsetter peker de fremdeles mot en svakere kroner mot euro. Foto: Tradingview

Martinsen innrømmer at det er veldig vanskelig å spå hva som skjer fremover, men sier til Finansavisen at han tror kronen vil fortsette å drifte svakere.

Forbigående sterkere

I november og desember 2019 snudde det foreløpig og kronen styrket seg igjen til 9,82 kroner mot euro på det sterkeste den 7. januar i år. 

Nå har kronen begynt å svekke seg igjen. Og hvis trendene fortsetter peker de mot ytterligere svekkelse.